p2p Кредити и Кредитиране

Напоследък понятията p2p кредити и кредитиране стават доста интересни и търсени. P2p (Peer-to-peer) кредитиране е популярна алтернатива на тегленето на традиционен кредит от банка.
Повечето заеми от тип p2p са лични заеми, които може да се използват за много и различни цели, от заем за покупка на кола до заеми за обзавеждане на дома или дори и кредити за малък бизнес.

Какво е p2p кредитиране?

При p2p кредитите, заемополучателите получават пари от отделни инвеститори (хора, а не банки), които желаят да отпуснат парични стредства срещу договорен лихвен процент.

P2p кредитите са необезпечени заеми от физически лица за физически лица, за разлика от банковите заеми, където кредитите се предоставят от банки.

P2p кредитите са най-често потребителски заеми или кредити за малки фирми. Но има и такива за обединяване на бързи кредити или рефинансиране на кредити.

P2p кредитите се наричат също така и person-to-person кредити или социални заеми.

Как се получават p2p кредити?

Хората, които имат допълнителни спестени или заделени пари, предлагат на други хора, които имат нужда от пари в брой.

За да се дават и получават p2p кредити, съществуват определени уеб сайтове (наречени още уеб платформи), които свързват заемодатели и заемополучатели.

В България най-известната платформа за p2p кредитиране и инвестиране е Klear (уебсайт: www.klearlending.com).

Klear свързва хора, които имат нужда от пари с хората със спестявания, предоставяйки им добри условия на пазара. Klear е и регистрирана финансова институция по чл. 3а от ЗКИ.

Максималната сума, която може да получите през Klear е до 20000 лева. Може да изтеглите заеми от там за следните цели: обединяване на кредити, кредит за кола, ремонт на жилище, семейно събиране, покупка на имот, за образование, за медицински нужди, за непредвидеми разходи и др.

Как работи p2p кредитирането?

Както казахме p2p кредитирането се извършва през определени уеб платформи. Ето и процеса в общи линии:

1. Създаване на акаунт и потвърждение на профила в уеб платформа за p2p кредити.

За да създадете акаунт е необходимо да попълните Ваши лични данни. Те са подобни на традиционния процес на кандидатстване за банкови заеми или кредитни карти и включват неща като данни от лична карта, платежно нареждане за доказаване на доход и др.

Платформата след това проверява документите и личните Ви данни, както и кредитната Ви история в кредитния регистър на ЦКР. Ако документите Ви са наред, ще Ви бъде издадена заявка за онлайн заем.

2. Финансиране на заеми

Успешното кандидатстване за кредит ще бъде обявено във платформата и на страниците на заемодателите. Заемодателите ще видят профила Ви и кредитната Ви история и ще решат дали да Ви отпуснат кредит или не.

3. Подписване на договорза заем и получаване на парите

При тази стъпка ще трябва да подпишете договор за заем и да представите всички окончателни документи.

Най-често в рамките на два дни (или по-рано) след подписването и проверката на договора, парите (сумата на кредита) ще бъдат изплатени по банковата Ви сметка.

4. Погасителни вноски

На определената дата на падежа, Вие имате задължението да правите месечни погашения за да върнете заема.

P2p платформите отбелязват дали плащате редовно кредитите си във Вашата кредитна история в ЦКР, така че поддържането на добра история на плащанията ще помогне за подобряване на кредитния Ви рейтинг.

Какви са предимствата на p2p кредитирането?

  • Удобство – процесът на кандидатстване е онлайн и изключително бърз и лесен. Одобрението също е много бързо – след като посочите личните си данни в системата. Може да кандидатствате независимо от това къде се намирате, стига само да имате достъп до интернет.
  • По-ниски лихви за заемополучателите. Редица p2p кредити са с по-ниски лихви за заемополучателите в сравнение с лихвите по потребителските кредити в някои банки и от кредитните карти. P2p кредитите са и с в пъти по-ниски лихви в сравнение с тези на фирмите за бързи кредити или други подобни финансови институции.
  • По-малко такси. Друго предимство на p2p кредитирането е, че няма да имате толкова много такси. Банките или другите кредитори, обикновено имат такса за кандидатстване, такса за обработка и още няколко други такси. При p2p кредитирането голяма част от тези какси липсват.
  • По-високи лихви за заемодателите. Вместо да оставят парите си на депозит в някоя банка срещу нисък процент, хората които дават заемите получават в пъти по-висока лихва от p2p кредитирането отколкото, ако дадат спестяванията си на влог в банката. Като цяло при p2p кредитирането кредитодателите получават по-високи лихви, а кредитополучателите по-ниски лихви в сравнение с другите финансови институции. Това е и една от основните причини то да придобива все по-голяма популярност през последните години.