Категория: Полезно

p2p Кредити и Кредитиране

Напоследък понятията p2p кредити и кредитиране стават доста интересни и търсени. P2p (Peer-to-peer) кредитиране е популярна алтернатива на тегленето на традиционен кредит от банка. Повечето заеми от тип p2p …

Съдлъжник по Кредит

За да гарантират изплащането на отпуснатите кредити банките и финансовите дружества, изискват различни обезпечения. Условията които поставят кредитните институции са свързани със задължителен превод на работната заплата в банката, …