Фирмени Кредити Без Обезпечение

Сигурно знаете, че никак не е лесно да се намерият фирмени кредити без обезпечение в България, въпреки това има варианти и на тази страница ще Ви запознаем с няколко бизнес предложения от банки. Независимо дали търсите инвестиционен или оборотен кредит без обезпечение, това е бизнес кредит без залог на имот или друго недвижимо или движиму имущество като гаранция.
Има няколко необезпечени овърдрафти и други бизнес кредити. Те са предимно за стари вече съществуващи малки и средни предприятия, но има и такива за нов бизнес и нови фирми.

1. Необезпечени бизнес кредити от Ти Би Ай Банк

Ти Би Ай предлага фирмен кредит без залог на материални активи. Ти Би Ай Банк е известна също с това, че предлага и кредити без поръчител и без превод на работна заплата. Той е с максимален размер до 50000 лева и срок на погасяване до 48 месеца. Това е много бърз фирмен кредит – с одобрение само до 24 часа от момента на кандидатстването Ви по него.

Процедурата по кандидатстване е изключително лесна и опростена – с минимум документи и изисквания. Без разходооправдателни документи. Лихвата е фиксирана за целия срок на кредита. Може да кандидатствате онлайн, кредит по телефона или в офис на банката.

Ето и обобщените характаристики на този бърз бизнес заем:

 • Незобезпечен бизнес кредит.
 • Максимална сума: до 50000 лева.
 • Бързо одобрение: до 24 часа.
 • Минимум документи при кандидатстване и одобрение.

Уебсайт на банката: https://tbibank.bg

2. Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница от ОББ

Този кредит също влиза в графата фирмени кредити без обезпечение и залог въпреки, че е без обезпечение само до 40000 лева. Ако искате по-голяма сума, трябва да предоставите залог. Така може да изтеглите до 300000 лева. Това е оборотен кредит за финансиране на Ваши текущи нужди в ежеднената Ви бизнес дейност.

Минималният размер, който може да искате е до 2000 лева. Максималният срок до който трябва да погасите необезпечения кредит е до 24 месеца. Това е кредит на месечни вноски – погасяването е на равни месечни вноски по главницата. Този заем е и с атрактивни лихвени проценти, които са определени на база пазарни индекси.

Имате и възможност за отстъпки в ценовите параметри ако ползвате други продукти и услуги на банката. Ето и обобщените характеристики:

 • Оборотен кредит без обезпечение до 40000 лева.
 • Минимална сума: 2000 лв.
 • Срок на погасяване: до 24 месеца.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Атрактивни лихвени нива.

Уебсайт на банката: www.ubb.bg

3. Кредит за покриване на временни парични дефицити от Първа Инвестиционна Банка

Кредит за покриване на временни парични дефицити е предназначен за юридически лица и еднолични търговци, които имат годишен оборот до 5 млн. лева и също така имат до 1 млн. лева дълготрайни материални активи. Това е кредит овърдрафт, който е без ипотека и и без залог на дълготрайни материални активи.
Минималната сума, която може да получите е 1000 лева, а максималната – 100000 лева. Валутата на този заем е в лева, евро, щатски долари. Тъй като това е овърдрафт, срокът на погасяване е до 12 месеца с автоматично продължаване. Начина на погасяване на този заем е еднократно на падежа.

Лихвеният процент се договаря индивидуално и той е в зависимост от риска по кредитната сделка. Ето и обобщените особености на този заем:

 • Фимени кредити без обезпечение и без залог.
 • Под формата на овърдрат.
 • Максимална сума: 100000 лева.
 • Минимална: 1000 лв.
 • Валутата: лева, евро, щатски долари.
 • Срок на погасяване: до 12 месеца с автоматично продължаване.
 • Начин на погасяване: еднократно – на падежа.

Уебсайт на банката: https://fibank.bg/

За какво да внимавам когато тегля фирмен кредит без обезпечение?

Намирането на фирмени кредити без обезпечение и без залог не е лесна задача. Ето няколко неща, за които да внимавате когато теглите такива заеми.

Бизнес кредитите без обезпечение може да са с по-висока лихва

Това е така, защото те са по-високорискови за банките. Заемите без обезпечение като правило представляват по-висок риска за банката, отколкото обезпечените такива. За да покрие този риск банката начислява по-високи лихви. Проверявайте внимателно и сравнявайте лихвите на различните банки.

Колко ще Ви струва кредита?

Когато сравняваме опциите за заем, повечето хора гледат само лихвените проценти. Въпреки че те са ключови, попитайте и за всички такси, разходи за управление и админидтрация. Те могат да са доста високи и да променят изцяло размера на цялата сума, която трябва да платите.

Бъдете готови да отговорите на няколко въпроса на банката

Фактът, че банката е склонна да Ви даде фирмени кредити без обезпечение, не значи, че тя няма да Ви пита много неща за да e сигурна, че ще и върнете парите. Бъдете готови да отговорите на въпроси свързани с финансови отчети, собственост и принадлежност на бизнеса, цел на кредита, история на фирмата, данъчни декларации, наличие на други кредити и т.н.

За какъв срок да кандидатствате?

Можете да изплащате някои заеми в течение на 6 месеца, докато други могат да Ви отнемат 10 години за погасяване. Кой е най-добрия срок?

Многогодишният заем може да Ви звучи обезсърчително – в края на краищата това е дълъг период за изплащане. Но като правило по-дългосрочните кредити са с по-голяма крайна сума на изплащане и обикновено се предлагат само на собствениците на предприятия с дълъг опит.