Търся кредит с лоша кредитна история? Къде да го намеря?

Ако попадате в графа „Търся кредит с лоша кредитна история?“, тази статия ще Ви е полезна. Ще Ви представим 3 популярни фирми, които предлагат отпускане на лесни и бързи заеми за хора с лоша кредитна история и лица с лошо ЦКР и то без доказване на доход и без поръчител.
Лошата кредитна история е сериозно основание да не ни отпуснат кредит. Тя намалява кредитния  рейтинг и  шансовете да получим заем. Лошата кредитна история ни обрисува като некоректни платци, които не се издължават добросъвестно, не плащат навреме, закъсняват, пропускат датата на падеж, не могат да съберат целия размер на погасителната вноска, изпадат в просрочие и спират да плащат.

Кредиторите не желаят да работят с ненадеждни и нелоялни платци, независимо от причините, които са ни довели до това състояние.

Търсите кредит, но имате лоша кредитна история? Трябва да сте подготвени за съпътстващите я –  обезпечение в повечето случаи: ипотека, солидарни длъжници, по-висока лихва и по-неблагоприятни параметри на заема. Ако имате лоша кредитна история, може да намерите кредит в следните финансови дружества:

1. КРЕДИТ ГРУП  – Ипотечен кредит

 • Кредит с лоша кредитна история, ако банките са Ви отказали, заплашени сте от фалит или съдия-изпълнител, бизнеса Ви е просрочил задължения или нямате пари за оборотни средства.
 • Размер от 7 000 до 100000 лева.
 • Предварително одобрение до 24 часа, без необходимост да посещавате офис.
 • Кредит без трудов договор и без доказзване на доход и без представяте на бизнес план. Без поръчител.
 • Обезпечение: застроен имот, в или около областните центрове на страната при първа по ред ипотека. Имотът може да е Ваш или на трето лице, съгласило се да го предостави като обезпечение.
 • Безплатен оглед и оценка на недвижимия имот.
 • Професионална помощ за набавяне на необходимите документи.
 • Усвояване на кредита: по банков път до една седмица след представяне на исканите документи.
 • Възможност за избор на погасителен план, съобразен с Вашите доходи и задължения. Вноските се плащат по банков път.
 • Издава се документ за текущи и приключени задължения.

2. ВИВА КРЕДИТ – Оптима

 • Отпускане на кредит с лоша кредитна история, подходящ е за обединение на лоши кредити, рефинансиране на лоши кредити и изчистване на натрупани дългове, финансиране на проект, за който е нужна по-голяма сума пари. Сами решавате за какво ще ползвате парите.
 • Размер от 5000 до 90000 лева, срок за погасяване от 12 до 60 месеца.
 • Без доказване на доходи.
 • Обезпечение: първа поред ипотека върху недвижим имот, желателно е той да се намира в големите градове на страната. Имотът остава Ваша собственост и след учредяване на ипотеката. Заемът се предоставя на физически лица, собственик на имота може да е и юридическо лице. Солидарен длъжник: навършени 21 години, да работи поне от 6 месеца на безсрочен трудов договор с нетно възнаграждение от 1 000 лева, без задължения към други банкови и финансови институции, с платени осигуровки за последните 2 години.
 • Онлайн заявка, кандидатстване по телефон, в офисите на дружеството или на неговите партньори.
 • Бърз кредит с предварително одобрение до 24 часа. Получавате парите до 3 дни след вписване на ипотеката, по банков път.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Първите 12 месеца – плащате само договорената лихва. Останалият период – равни погасителни вноски.
 • Безплатна оценка на обезпечението. Има такса за разглеждане на документи.
 • Погасителните вноски плащате по банков път, на каса Изипей, в офисите на дружеството и тези на неговите партньори.

3. ФИНАНСЦЕНТЪР – Кредит обезпечен с ипотека

 • Кредит с лоша кредитна история. За физически лица, без достъп до банково кредитиране, за стартиращи бизнес начинания, за спешни оборотни средства, при потребност от по-големи суми.
 • Размер: минимален 5000 лева, максимален – зависи от потребности, от стойността на обезпечението и възможността за погасяване.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот – жилище, търговска площ, парцел и други. Договорната ипотека се подписва пред нотариус, вписва се в Агенцията по вписвания. Имотът остава Ваш, след изплащане на кредита ипотеката се заличава.
 • Без доказване на доходи.
 • Бърз кредит с одобрение до 1 час при наличие на всички необходими документи. Парите получавате до 24 часа след вписване на ипотеката.
 • Фиксирана лихва за целия период. Месечен лихвен процент, зависи от параметрите на заема и индивидуалните възможности.
 • Без такси за разглеждане на документи, за оценка на имотите, за усвояване и управление.
 • Срок за погасяване – от 6 месеца до 5 години.
 • Начини за погасяване: равни месечни вноски с постоянна главница или плащане само на лихва, главницата накрая. Вноските са постоянни за целия период.