Рефинансиране на Лоши Кредити и Бързи Заеми

Често се налага да търсим отпускане и кандидатстване за рефинансиране на лоши кредити, особено рефинансиране на бързи кредити онлайн, които са с доста високи лихви.
Съществуват доста предложения за кредит за рефинансиране на просрочени и проблемни задължения и на необслужван кредит.

Някои от тях са кредити без поръчител, без доказване на доход, без трудов договор и се предлагат в цялата страна – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и т.н.

На тази страница ще видите банка и фирми за рефинансиране на лоши кредити (за хора с лошо ЦКР) и на бързи кредити.

1. Рефинансиране от Транс Карт

Писали сме не веднъж за Транс Карт. Те предлагат кредит за рефинансиране без лихва и без вноски за първите 6 месеца, който също е и кредит без доказване на доход и без поръчител до 1500 лв.

Той е специално предлазначен за рефинансиране на бързи кредити, които имат високи лихви и често водят до просрочени и проблемни задължения и необслужвани заеми.

За да получиш този кредит трябва да заявиш кредитна карта trans.card или trans.card MasterCard. След активирането им просто трябва да наредиш balance transfer.

В това нареждане посочваш сумата, която искаш да рефинансираш и банковата сметка по която погасяваш скъпия си досегашен кредит. Имай предвид, че сумата е до размера на кредитния лимит по картата.

Така, ще рефинансираш и погасиш изцяло или частично досеганите си лоши кредити и просрочени заеми.

Погасената сума ще бъде отразена като трансфериран баланс по твоята кредитна карта trans.card или trans.card MasterCard. Първите 6 месеца този трансфериран баланс е без лихва. Освен това не плащаш и никакви погасителни вноски през тези месеца.

След изтичането на 6-те месеца трансферираните баланси започват да се олихвяват, но с ниска лихва, която е много по-ниска от лихвата на редица фирми за бързи кредити.

Освен това всички кредити по картите trans.card и trans.card MasterCard са без поръчители, без гаранти и без обезпечение. Нека сега да обобщим характеристиките на този кредит за рефинансиране на лоши кредити:

 • Кредит за рефинансиране без лихва и без вноски за първите 6 месеца.
 • Кредит без доказване на доход и без трудов договор за суми до 1500 лева.
 • Без поръчител и без обезпечение.
 • Много по-ниска лихва в сравнение с лихвата на много фирми за бързи и лесни кредити.
 • Кредит за рефинансиране на бързи кредити при изгодни условия.
 • Лесно онлайн кандидатстване.

Уебсайт: https://www.transcard.bg/

2. Рефинансиране от Финансцентър

Финансцентър е финансова институция, която предлага кредити на хора без достъп до банкови кредити. Това означава на хора, на които банките са отказали заем по една или друга причина.

Банките попринцип отказват кредити на хора с лоша кредитна история т.е. на лица с лошо ЦКР. Знаете че банките трудно дават кредити независимо от ЦКР. Финансцентър предлага кредити за рефинансиране на бързи кредити.

Ако имате няколко онлайн бързи кредити с високи лихви може да ги обедините в един с по-ниска лихва. По този начин премахвате седмичните вноски, които често се дължат по бързите заеми.

Максималната сума, която може да получите е до 5000 лева.

Погасяването на този кредит за рефинансиране на лоши кредити е на месечни вноски и е със срок до 24 месеца. За този заем Ви е нужен поръчител. Ето и обобщените характеристики.

 • Кредит за рефинансиране на бързи кредити до 5000 лв.
 • Срок на заема: от 6 до 24 месеца.
 • Фиксирана месечна вноска.
 • Възможност за намаляване на месечната вноска.
 • Възможност да подобрите кредитното си досие.
 • За да получите този кредит Ви трябва поръчител по него.

Уебсайт: http://www.financecenter.bg/

3. Рефинансиране от Тексим Банк

Ако имате нужда от рефинансиране на лоши кредити и бързи заеми за по-големи суми, Тексим Банк предлага потребителски кредит за рефинансиране на задължения до 50000 лева или до 25000 евро.

Той е с изключително бързо одобрение – само до 2 часа. Този кредит е без поръчител, но ако предоставите такъв лихвените нива ще са още по-изгодни за Вас.
Максималният срок на погасяване на заема е до 10 години, като погасяването е на равни месечни вноски. Освен това кредитът е и с възможност за сключване на застраховка „Живот“ – по Ваше желание.

Сумата по кредита се разрешава в рамките на работния ден след като сключите договора за кредит. Нека да обобщим характеристиките и на този заем за рефинансиране.

 • Максимална сума: до 50000 лева или до 25000 евро.
 • Одобрение само до 2 часа.
 • Кредит без поръчител и без обезпечение, но ако намерите поръчител ще имате по-добри лихвени нива.
 • Плащате само една месечна вноска.
 • Интересни промоционални условия.

Уебсайт на банката: http://www.teximbank.bg

Често ни трябват бързи пари за спешни случаи или теглене на заем без трудов договор и за съжаление не гледаме лихвата, така изпадаме в тежък кръг от просрочени задължения.

При тегленето на кредит за рефинансиране на лоши кредити и бързи онлайн заеми винаги проверявайте лихвите на различните предложения, които раглеждате. Важно е лихвата по кредита за рефинансиране, да е по-ниска от тази на старите Ви заеми, за да има смисъл самото рефинансиране.