Кредити за Рефинансиране на Задължения към Други Кредитори

Много хора търсят кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и то при специфични условия като заеми без поръчител, с лесно и бързо одобрение и т.н. На тази страница сме подбрали няколко предложения за рефинансиране на стари задължения или необслужвани потребителски и ипотечени кредити от други банки.
Повечето от кредитите са с малко изисквания и сравнително лесно одобрение.

1. Потребителски Кредити за Рефинансиране на Задължения от Тексим Банк

Тексим Банк е известна с това, че предлага доста бързи и гъвкави кредити. Тук ще разгледаме нейното предложение за рефинансиране на задължения.

Това е кредит с изключително бърз отговор – до 2 часа и с доста атрактивен лихвен процент. Като при останалите кредити за рефинансиране, предимството на този заем, е че плащате само една месечна вноска на едно място.

Този кредит е без поръчител и без превод на работна заплата, но ако изпълните тези 2 условия, лихвата ще е още по-ниска за Вас. Максималната сума, която може да получите е до 50000 лева или до 25000 евро.

Срокът на погасяване е стандартен за потребителските кредити в България – 10 години. Погасяването е на равни месечни вноски. За да е по-ясно нека обобщим характеристиките на този заем:

 • Лесно и бързо одобрение: до 2 часа.
 • Без поръчител и без обезпечение.
 • Без превод на работна заплата по сметка на банката.
 • Кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори до 50000 лева или 25000 евро.
 • Атрактивен лихвен процент.
 • Срок на погасяване: до 10 години.
 • Възможност за застраховка „Живот“.
 • Бързо получаване на сумата.

Уебсайт на банката: www.teximbank.bg

2. Ипотечен Кредит за Рефинансиране от СиБанк

СибБанк е популярна банка в нашата страна. Тя има специализиран ипотечен кредит за рефинансиране на задължения към други банки и кредитори.

Това е кредит с много бързо одобрение и с изключително улеснена процедура по кандидатстване. В допълнение, процентът на финансиране е доста висок и няма такса за предсрочно погасяване.

С този заем получавате, това което попринцип се иска от един кредит за рефинансиране: можете да намалите лихвата си по заема или да намалите месечната си вноска. Или може да намалите размера на срока на изплащане, като вноската ви остане една и съща. Вие решавате кой от двата варианта да изберете.

Освен това предимствата на този кредит, е че може да получите промоционални лихвени нива, безплатна имуществена застраховка и то за целия срок на кредита. За да е по-ясно ето и обобщените характеристики на заема:

 • Много лесна и бърза процедура за кандидатстване и одобрение.
 • Атрактивни и промоционални лихвени условия.
 • Висок процент на финансиране.
 • Безплатна имуществена застраховка.
 • Без такса за предсрочно погасяване.

Уебсайт: www.cibank.bg

3. Ипотечен Кредит за Рефинансиране от Инвестбанк АД 

Това също е интересно предложение за тези, които търсят кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори. Всъщност това е кредит с много атрактивен лихвен процент и допълнителни промоционални условия.

Този заем Ви дава възможност да рефинансирате както целеви, така и нецелеви кредити от други банки. Размерът на финансиране е до 80% от размера на предоставеното обезпечение.

Различното и интересното при този кредит е че, ако не ви достига сумата, може да получите и до 20% над сумата на рефинансиране. Няма такса за отпускане и управление на кредита.
Като бонус получавате и кредитна карта с предварително одобрен лимит. Парите може да получите в лева или евро. Максималният срок на погасяване на кредита в евро е до 15 години, а на кредита в лева е до 30 години.

Този заем е с или без превод на работна заплата по сметка на банката. Ако решите да е с превод, получавате до 0,70% отстъпка от лихвата. При издаване кредитна карта от Инвестбанк лихвеният процент отново се намалява с 0,30%.

При ползване на услугата на банката „Електронно банкиране“ лихвеният процент също се намалява с 0,10%. Ще отбележим също, че имате и 12 месечен гратисен период по главница. Вноските са равни или намаляващи – както Вие прецените. Нека да обобщим всички характеристики изброени по-горе:

 • До 80% финансиране.
 • Възможност да получите и до 20% над сумата за рефинансиране.
 • Специален и атрактивен лихвен процент.
 • Срок на погасяване: до 30 години за кредит в лева и до 15 години за кредит в евро.
 • Бързо и лесно кандидатстване.
 • До 0,70% отстъпка от лихвата при превод на работната Ви заплата по сметка на банката.
 • Без такси за отпускане и за управление.
 • Възможност за 12 месечен гратисен период по главница.

Уебсайт: http://ibank.bg

В интерес на истината не са много предложенията за специализирани кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори. Но може да намерите много други ипотечни и потребителски заеми, които са с достатъчно ниска лихва за да Ви е изгодно рефинансирането. Просто сравнявайте внимателно лихвите и другите условия по заемите.

Още по темата може да намерите в статията ни за банки предлагащи обединяване на кредити и задължения.