Рефинансиране на Бързи Кредити без Доказване на Доход

Промяна в икономическите условия или финансови затруднения на кредитополучателите могат да доведат до неиздължаване и изпадане в просрочие и търсене на рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход. Тогава възниква необходимостта от преструктуриране, обединяване, предоговаряне или рефинансиране на активни заеми.
Рефинансирането на кредити се изразява в тегленето на нов кредит с който да покриете старо задължение и да Ви останат свежи пари.

Рефинансирането има смисъл само ако новият кредит е изтеглен при по – изгодни условия и е с по – благоприятни параметри. Това се изразява в договаряне на по-ниски лихви, по кратки срокове, съобразена с Вашите възможности погасителна вноска, удобна дата на падеж, премахване на някои такси и допълнителни разходи.

Покриването на старото задължение е предсрочно, за това има значение дали са предвидени такси и неустойки при предсрочно погасяване. Рефинансирането може да се осъществи в същото финансово дружество в което имате кредит или в друга финансова компания, която предлага по приемливи характеристики.

Проучете предложения, сравнете и анализирайте оферти. За да се предприеме рефинансиране, ясно е, че кредитополучателите имат проблеми с получаваните доходи.

Повечето финансови дружества рефинансират бързи кредити, но държат този процес да е свързан с доказване на доходи, за да намалят кредитния риск. Ще Ви запознаем с финансови дружества, които рефинансират бързи кредити без доказан доход.

Транскарт

 • Кредит без лихви и вноски за ървите 6 месеца.
 • Решение за тези, който търсят обединяване и рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход за суми до 1500 лева.
 • Ниски лихви и изгодни условия.
 • Единствена по рода си услуга за България.
 • Без поръчител, без гаранции и без обезпечение.
 • Уебсайт: www.transcard.bg

Кредисимо

 • Без поръчители, които да гарантират рефинансирането.
 • Спешно рефинансиране на бързи кредити без необходимостта от доказване на доход, кредит веднага.
 • От всяка точка на страната, където има интернет попълвате онлайн формата за рефинансиране на кредит. Ако имате нужда от допълнителна информация се свързвате със служител на фирмата /чрез чата или на сайта/.
 • Избирате съответния кредитен продукт – „Кредисимо до заплата” – кредит до заплата с размер до 600 лева, срок за погасяване до 30 дни или „Кредисимо плюс” до 2 500 лева и срок за погасяване до 24 месеца.
 • Одобрение до 7 минути, след становище за отпускане, и онлайн договор, получавате парите веднага по банков път или на каса Изипей.
 • Погасявате чрез ПОС терминал, с банков превод, чрез Изипей, Кеш терминал и други.
 • Уебсайт: https://credissimo.bg

Сис кредит – Личен кредит с обезпечение

 • Може да извършите рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход, за да оптимизирате месечните си разходи и да реализирате Вашите идеи.
 • Размер от 3 000 до 30 000 лева, срок за погасяване от 1 месец до 2 години.
 • Одобрение в рамките на 2 работни дни.
 • Обезпечение: недвижимо имущество – жилище, УПИ, земеделска земя, които да са Ваша собственост или собственици да заложат във Ваша полза, като Ви станат поръчители. Имуществото не трябва да е обременено с тежести, не трябва да има други ползващи лица по нотариален акт. Идеални части не се приемат като обезпечение. Няма такса за оценка на имотите.
 • Необходими документи за кандидатстване: заявка и искане за кредит, копие от документа за собственост на имота и скица.
 • Пълно финансово обслужване и безплатно лично консултиране с експертни съвети.
 • Гъвкава схема за погасяване с месечни вноски.
 • Няма такса за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Няма такса за разглеждане на документите, няма такса за управление на кредита.
 • Уебсайт: http://siscredit.com/

Кредихелп

 • Кредит за рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход, ако вноските по стария кредит Ви затрудняват или ако се е появил нов непредвиден разход, размер до 2 000 лева.
 • Онлайн кандидатстване, одобрение до 20 минути, въвеждате код за потвърждение, получавате парите веднага по посочената от Вас банкова сметка.
 • Може да кандидатствате при среща с кредитен специалист във време и място удобно за Вас /отговора е до 12 часа/, по телефона или в някой от офисите на дружеството.
 • Условия за рефинансиране: възраст между 23 и 70 години, добра кредитна история и доходи, активен телефон и имейл за кореспонденция, нужно е да сте лоялен клиент и да Ви остават няколко вноски.
 • Може да рефинансирате кредити отпуснати и от други финансови институции.
 • Няма скрити такси и комисионни.
 • Начин за погасяване – чрез седмични, двуседмични или месечни погасителни вноски.
 • Преференциални условия за коректни клиенти – улеснена процедура, по-бързо одобрение, по-големи суми и други.
 • Уебсайт: www.credihelp.bg

Кредит Инс

 • Облекчена процедура при кандидатстване, пари до минути с одобрение до 20 минути за кредити с размер от 200 до 1 500 лева, само с лична карта.
 • Пълна предварителна информация за лихви и другите условия по кредитите. Лихвата е само за периода на ползване на парите.
 • Сами избирате срок за погасяване в рамките на 3 до 12 месеца.
 • Не се изискват поръчители, няма обезпечение.
 • Няма допълнителни разходи, такси и комисиони, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Получавате парите в брой в удобен за Вас клон на Изипей, връщате по същия начин или по банкова сметка, Кеш терминал.
 • Начин на изплащане – чрез фиксирани месечни вноски.

Макс кредит

 • Рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход и без собствени средства.
 • Безплатна финансова консултация на достъпен език, съобразена с индивидуалните нужди на клиентите.
 • Условия за кандидатстване – български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци на възраст от 21 до 75 години с валидна лична карта.
 • Начини на кандидатстване – онлайн, кредит по телефона или в офис.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, добра цена.
 • Няма допълнителни такси за разглеждане и усвояване на кредита.

Погасяване на кредита: по банков път, на каса Изипей, в офис на дружеството, или на удобно за Вас място на кредитния Ви консултант, за всяко плащане получавате документ. Има възможност за сключване на застраховка – „Защита на плащанията”.