Предсрочно Погасяване на Ипотечен Кредит

Когато обмисляме предсрочно погасяване на ипотечен кредит възникват много въпроси. Например, частично или пълно предсрочно погасяване да изберем? Има ли такса и наказателна лихва?

Независимо дали искате само една част да погасите или цялата сума, има някои важни неща които трябва да знаете при предсрочно погасяване на стари или нови ипотечни кредити.
Като цяло по-ранното изплащане на заем е разумно нещо, което трябва да помислите. Най-хубавото е, че дори една малка промяна може да направи голяма разлика в цялото Ви ипотечно задължение.

Дори само 50 лева допълнително на месец може да спести значителна част от срока на Вашата ипотека. В зависимост от размера на Вашата ипотека и каква сума ще платите, можете да завършите месеци или дори години по-рано!

Изплащането на Вашата ипотека е един от най-големите дългове, които вероятно ще поемете и често може да отнеме между 25 и 40 години, за да я изплатите напълно.

Много хора търсят начини за предсрочно погасяване на ипотечен кредит. Можете да направите това, като:

  • увеличите сумата на вноската, които изплащате всеки месец
  • или като направите голямо еднократно плащане.

Можете също така да поискате от банката, в която плащате ипотеката да Ви предложи по-актуални и изгодни условия или да извършите рефинансиране на ипотечен кредит, който може да е по-изгоден за Вас или с по-кратък срок.

Преди да предприемете предсрочно погасяване на ипотечен кредит, важно е да проверите условията на ипотеката си, за да видите дължите ли наказателна такса за ранно погасяване на Вашатето задължение.

Много банки ще Ви позволят да плащате по-голяма вноска месечно или да погасите цялата сума еднократно, без да налага наказателни лихви и такси.

Как да извърша предсрочно погасяване на ипотечен кредит? Начини

1. Съкратете срока на ипотеката си

Принципно, колкото по-кратък е срокът на Вашата ипотека, толкова по-малко лихва плащате. Вашата съществуваща банка може да ви позволи да намалите срока си. Така, че питайте банката.

Ефектът от по-краткия срок ще бъде по-висока месечена вноска. Бъдете внимателни да не дигнете месечните си вноски на ниво, което не може да си позволите.

Ако го направите както трябва, по-краткия срок е най-сигурният начин да погасите ипотеката си рано при изгодни условия за Вас.

2. Плащайте по-големи месечни вноски

Много банки, ще Ви позволят да направите надплащания върху размера на стандартните си месечни вноски.

Обикновено това се прави с по-малки допълнителни суми всеки месец или чрез изплащане на еднократна голяма сума. Ако плащате голяма сума, особено ако сте с фиксиран лихвен процент, вероятно ще има ограничение за нейния размер (обикновено 10% от сумата на кредита), след което ще има такса за предсрочно погасяване.

Проверете размера на тази такса и помислете дали не е прекалено висока.

Плащането на по-големи месечни вноски е доста разпространен метод. Нека да вземем един пример.

Ако имате остатъчен ипотечен дълг от 150 000 лева, който трябва да бъде платен за повече от 25 години при лихвен процент от 5%, и сте решили, че искате да плащате допълнително 100 лева всеки месец, бихте могли да спестите общо 23200 лева само от лихвата. Това би означавало също, че бихте изплатили цялата ипотека за по-малко от 20 години, вместо за 25.

3. Изтеглете нов заем, с който да рефинансирате сегашния си.

Рефинансирането на ипотечен кредит Ви позволява да погасите стария и да го смените с нов ипотечен кредит при по-добри условия или по-кратък срок.

С преминаването към нова банка за ипотечен заем, често можете да получите по-евтин лихвен процент до 5 години от ипотечния срок. Също така може да получите по-кратък срок на заема.

Просто бъдете внимателни, тъй като рефинансирането вероятно ще активира таксата за предсрочно погасяване, която Вашата текуща банка ще иска от Вас и вероятно ще трябва да платите допълнителна такса за прехвърляне на банка.

Рефинансирането обикновено е по-изгодно, когато се приближавате до края на фиксирания лихвен процент на текущия си ипотечен заем. Винаги е добре да проучите внимателно всички условия преди да тръгнете към рефинансиране.

4. Направете офсетна ипотека

Друг вариант е офсетна ипотека. Тя работи само когато имате спестовна сметка. С офсетната ипотека Вие свързвате Вашата спестовна сметка с Вашата ипотека.

Парите и лихвата, които Ви се държат по спестовната сметка, се отнемат от ипотечния баланс. По този начин Ви се таксува само лихва удържана върху разликата между ипотечния баланс минус баланса Ви по спестовната сметка.

Това от своя страна Ви спестява ипотечна лихва.

Обикновено можете да избирате дали това спестяване да се отразява в по-ниски месечни вноски или в по-кратък срок на заема.

Да можеш да извършиш предсрочно погасяване на ипотечен кредит е чудесно, но може би не винаги е правилното финансово решение за Вас.

Преди да вземете това решение, не забравяйте да обмислите всички варианти за предсрочно погасяване и да изберете най-правилния за Вас.