Потребителски Кредит с Фиксирана Лихва

Истината е, че е много трудно да се намерят предложения за потребителски кредит с фиксирана лихва за целия срок на кредита. Повечето са с фиксирана (непроменлива) лихва за първите 2 години, а след това тя става променлива.
Потребителските кредити с фиксирана лихва имат едно много важно предимство – знаете размера на лихвата за целия срок на заема и си спестявате неприятни изненади от неочаквани повишения на месечната Ви вноска. В зависимост от размера на заема Ви, повишенията при променливете лихви могат да бъдат доста високи и да се отразят значително на семейния Ви бюджет.

На тази страница сме подбрали 5 потребителски кредити с фиксирана лихва с за целия срок на договора за заем.

1. Потребителски кредит ЕКСПРЕСО с фиксирана лихва за целия срок от  Сосиете Женерал Експресбанк 

Това е един от малкото потребителаки заеми с фиксирана лихва за целия период на договора. Освен това, той е и без поръчители. Максималната сума, която може да получите по него е 50000 лева или 25000 евро. Одобрението и отпускането на парите е много бързо и лесно. Максималният срок на погасяване е до 10 години.

Лихвените условия са доста атрактивни и може да ползвате 18 месеца частичен гратисен период. Въпреки че това е кредит без поръчител и без превод на работна заплата, ако решите да превеждате заплатата си по сметка на банката, получавате и допълнителна отстъпка от лихвата.

Уебсайт на банката: www.sgeb.bg

2. Потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период от ОББ

И този заем е с интересни, изгодни и атрактивни финансови условия и непроменлива лихва за целия период на договора Ви за заем. Процедурата по отпускането на парите е бърза и улеснена максимално. Погасяването е на равни месечни вноски. Освен това можете да погасявате месечните си вноски на банкомат на Обединена българска банка.

И това е заем без изискване за превод на работна заплата по сметка на банката. Максималната сума, която може да получите е до 20000 лева, а срокът на погасяване е до 60 месеца. без такса за кандидатстване.

Уебсайт на банката: www.ubb.bg

3. Потребителски кредит в лева и евро от Уникредит Булбанк

Този кредит е в 2 варианта: потребителски кредит с фиксирана лихва за целия срок и вариант с променлива лихва, която се формира се от пазарен лихвен индекс плюс надбавка. Вие може да изберете един от двата варианта. Това е  кредит лична карта – нужна Ви е само лична карта за да кандидатствате по този продукт.

Максималната сума, която може да получите е по-висока от стандартната – до 75000 лева. Одобрението е много бързо – в рамките на работния ден – само до 2 часа след кандидатстване. Това са и потребителски кредити онлайн, тъй като може да кандидатствате по интернет чрез сайта на банката, бързо и лесно.

Максимален срок на погасяване – до 10 години. Може да изтеглите сумата в лева или в евро, както Вие решите. Освен онлайн може да кандидатствате и за кредит по телефона или на място в офис на банката.

Уебсайт на банката: www.unicreditbulbank.bg

4. Кредит за лични цели с фиксирана лихва за целия период от БНП Париба Лични Финанси

БНП Париба Лични Финанси е известна с потребителските си заеми с бързо, лесно и спешно одобрение. Кредит за лични цели е заем до доста висока сума – 80000 лева и фиксирана лихва за целия срок на договора.

Срокът на погасяване на заема е доста гъвкав и от 6 до 96 месеца, с възможност да изберете най-удобната за Вас и месечния Ви бюджет вноска.

Това е потребителски кредит без поръчител с лесен и бърз процес на кандидатстване. Освен този продукт, БНП Париба Лични Финанси предлага и кредит за кола, кредити за ремонт, обединяване на лоши кредити и други атрактивни продукри.

На сайта на банката има и много лесен онлайн калкулатор, с който да изчислите размера на евентуалните си бъдещи месечни вноски.

Уебсайт на БНП Париба Лични Финанси: www.bnpparibas-pf.bg

5. Промоционален Кредит от Райфайзен Банк с фиксирана лихва за първата година

Когато става въпрос за това коя банка дава най-изгодни кредити, Райфайзен Банк е една от тях. Райфайзен Банк има едни от най-ниските лихви и изгодни условия по кредитите си.

Въпреки, че това е потребителски кредит с фиксирана лихва само за първата година, лихвените нива са доста изгодни. Максималната сума, която може да получите по този продукт е до 50000 лева, а срокът на погасяване е до 10 години. Минималната сума е до 10000 лева, а валутата е в лева.
За да кандидатствате по този потребителски кредит с фиксирана лихва за първата година Ви е необходима лична карта и документ, удостоверяващ дохода Ви.

Уебсайт на банката: www.rbb.bg