Потребителски Кредит Без Поръчител

На тази страница ще Ви представим 10 потребителски кредити без поръчител и без обезпечение, с лесно и бързо одобрение от няколко минути до 2-3 часа. Кредитите са от банки в България.
Много банки вече предлагат бързи потребителски заеми без поръчители при добри условия с улеснена процедура за кандидатстване и одобрение. Сумите са доста големи, достигат дори до 50000 лева.

1. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Потребителски кредит в лева и евро

 • Не се изискват поръчителство, кредит без обезпечение.
 • Валута – лева или евро, размер от 150 лева /75 евро/ до 75 000 лева /37 500 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Бърз отговор до 20 часа.
 • Възможност за избор на лихвен процент – фиксиран за целия период на кредита или променлив, формиран от пазарен лихвен индекс и надбавка.
 • Ценовите условия зависят от размера, срока на сумата, осигурителния доход на клиента и дали заплатата на кредитополучателя се превежда в банката.
 • Такси и комисионни: съгласно Общите условия и Тарифа.
 • Начини на кандидатстване: онлайн запитване, по телефон или в офис на банката.

2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Потребителски кредити без поръчител и без обезпечение.
 • Без превод на работна заплата.
 • Размер от 500 до 20 000 лева, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Необходими документи: молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта.
 • Бърза и лесна процедура при отпускане.
 • Фиксирана лихва за целия период при атрактивни и изгодни финансови условия.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка, такса по сметка обслужваща кредита и такса за предсрочно погасяване.
 • Може да направите примерна онлайн калкулация.
 • Постоянна, равна месечна вноска Ви създава възможност да планирате своите разходи.
 • Може да използвате банкомат на ОББ за погасяване.
 • Възможност за активиране на застрахователна програма „Защита на Кредита”.

3. РАЙФАЙЗЕНБАНК – Стандартен Потребителски кредит

 • Без поръчител.
 • Валута – лева или евро, размер от 1 000 лева /500 евро/ до 15 000 лева /7 500 евро/.
 • Удобство – пакет Комфорт: дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатно теглене от всички банкомати на банката. Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване първата година.
 • Изисквания за одобрение: пълнолетни, дееспособни лица с постоянно жителство в нашата страна, с възраст до крайния срок на кредита 65 години, без установени публични задължения. Доказуеми регулярни доходи от безсрочен трудов договор, граждански или други приравнени към тях отношения.
 • Лихвен процент: изчислява се на пазарен 6-месечен индекс, има значение индивидуалния клиентски профил.
 • Няма такса при частично или пълно предсрочно погасяване.
 • Има такси за: разглеждане на документи, месечна такса за обслужване на пакетната програма, такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.

4. ТЕКСИМ БАНК – Потребителски кредит без поръчители

 • Без допълнителни условия: потребителски кредити без поръчител, без превод на работна заплата.
 • Валута – лева или евро, размер до 7 000 лева, срок за погасяване до 7 години.
 • Кандидатствате онлайн, кредит по телефона или в офис на банката.
 • Лесни кредити онлайн с одобрение в рамките на 2 часа, сумата се отпуска в рамките на работния ден, след сключване на договора.
 • Променлив годишен лихвен процент /базов лихвен и надбавка/.
 • Такси: за разглеждане на искането и одобрение на кредитната сделка, за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Условия за отпускане: пълнолетни, дееспособни граждани до 68 години за срока на кредита, с доходи от безсрочен трудов договор, граждански, договор за управление и контрол, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст, с добра кредитна история.
 • Погасяване на еднакви месечни вноски.

5. SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК – Потребителски кредит ЕКСПРЕСО

 • Без изискване за поръчител.
 • Валута – лева или евро, размер от 1 000 до 50 000 лева /25 000 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита. По-нисък лихвен процент за кредити при изплащане до 7 години.
 • Бързо одобрение и отпускане. Може да ползвате заема и за рефинансиране на кредит без поръчител.
 • Възможност за ползване на частичен гратисен период от 18 месеца.
 • Преференциални условия при превод на работна заплата в банката, при ползване на SMART пакет и/или револвираща кредитна карта.
 • Има такса за одобрение и месечна такса за обслужване.
 • Застраховка „Живот” и възможност за допълнителна защита със застраховки: Безработица и временна нетрудоспособност.

6. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – Стандартен Потребителски Кредит

 • Потребителски кредити без поръчител до 8 000 лева, срок за погасяване до 7 години.
 • Валута: лева, евро или щатски долари.
 • Изисквания за отпускане: да работите на безсрочен трудов договор и да имате поне 6 месеца трудов стаж при настоящата месторабота.
 • Плаващ лихвен процент, независимо от валутата, преференции при превод на доходи в банката. Допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби: ползване на дебитна, кредитна карта, представяне на валидна застраховка в ЗАД Армеец и други.
 • Еднократна такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Има кредитен калкулатор, за да сметнете размера на месечната си вноска.

7. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – Потребителски кредит

 • Без поръчител, теглене на кредит с лична карта и искане за кредит, за всякакви потребителски цели.
 • Сума на кредитиране до 50 000 лева или равностойността им в евро, срок за погасяване до 10 години.
 • Бързо предварително одобрение до 24 часа.
 • Изисквания за отпускане: да сте български граждани, дееспособни физически лица, да работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок, ДУК или свободна професия.
 • Лихвени условия: фиксиран годишен процент за първата година и променлив за останалия период на кредита. Преференции при превод на декларирания доход в банката.
 • Няма такса при кандидатстване онлайн, няма такса за отпускане, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Има такса за проучване и предварително разглеждане на документи.
 • Кредита се усвоява еднократно.
 • Изплащането е на равни месечни вноски.
 • Застраховка за защита на кредита – Спокойствие с ПИБ.

8. INTERNATIONAL ASSET BANK – Потребителски кредит

 • Без поръчител, за финансиране на различни текущи нужди.
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата.
 • Валута лева или евро, размер до 7 000 лева.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни, дееспособни физически лица с постоянен адрес в нашата страна, работещи на безсрочен трудов договор, на граждански договор, еднолични търговци, свободни професии и лица които могат да докажат регулярни и стабилни доходи.
 • Променлив лихвен процент – формира се от референтен и надбавка.
 • Не се изисква обезпечение.
 • Няма комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване.
 • Има такси за: първоначално приемане на документи, за кредитен анализ и за месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Възможност за договаряне на гратисен период.
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта, ползване на допълнителни услуги, електронни битови сметки и други.
 • Срок за издължаване до 60 месеца.
 • Равни или намаляващи месечни вноски.

9. ДСК – Бърз кредит

 • Потребителски кредити без поръчител, кандидатствате само с лична карта, парите са по сметката Ви до час.
 • Облекчена процедура при кандидатстване – пари до минути.
 • Не се изисква представяне на документи на хартия. Не се търсят документи от работодател.
 • Размер от 500 до 2 000 лева за нови клиенти и до 7 000 лева за съществуващи.
 • Срок за издължаване от 6 месеца до 5 години.
 • Лихвен процент: съгласно индивидуалния кредитен рейтинг на клиента.
 • Такси и комисионни – съгласно действащата Тарифа на банката.

10. ПОЩЕНСКА БАНКА – One Click  Кредит

 • Потребителски кредити без поръчител през Skype.
 • Безплатна консултация, служител на банката подготвя искането за заем вместо Вас.
 • Не е необходимо да посещавате банков клон или да се съобразявате с работно време във връзка с кандидатстване и одобрение.
 • Размер от 500 до 25 000 лева, срок за погасяване от 6 до 84 месеца.
 • Сами избирате сума, срок и месечна вноска.
 • Спешни кредити онлайн – с отговор до 2 работни часа.
 • Фиксирана лихва за целия период на договора.
 • Няма такси и комисионни за кандидатстване, отпускане и обслужване.
 • Не се изисква превод на работна заплата или ползване на допълнителни услуги.
 • Погасяване – бърз кредит на месечни вноски.

Обезпечението на отпусканите кредити от банки и финансови институции гарантира изплащането на  заема от кредитополучателя.

Поръчителството е често срещана в икономическия живот гаранция, сигурност, че ако кредитополучателя спре да плаща, задължението му ще бъде поето от поръчителя по договора за кредит.
Поръчителят носи солидарна отговорност заедно с длъжника, и ако той се окаже неплатежоспособен или некоректен, банката има право да си събере вземането от него.

Намирането на поръчител е трудна работа и изисква доста време, тъй като той трябва да отговаря на редица изисквания поставени от кредитора по отношение на вид заетост, размер и доказване на доходите, кредитна история, самият той да няма кредити и да не е поръчител по други заеми.

Популярните потребителски кредити без поръчител са значително по-лесни и по-удобни, по-бързи и свързани с по-малко попълнени документи. Ако лихвите са разумни, таксите поносими, ако другите условия са ясни,  гъвкави и нормални, ако е възможно да договорите отстъпки и преференции, може да се счита, че сте намери подходящия, изгоден кредит, за да постигнете ефективно своите цели.