Потребителски Кредити Онлайн

Потребителски кредити онлайн е предоставянето на средства, финансирането с пари от кредитните институции на физически лица за постигане на определени цели, реализиране на планове.
Кандидатстването за потребителски кредити онлайн е изцяло чрез интернет с помощта на компютър или друго мобилно устройство. Така процесът на кредитиране е опростен, улеснен и удобен.

Потребителски кредити онлайн са разпространени, търсени и предлагани под най-различни форми и условия от банки и финансови дружества в нашата страна.

Всички потребителски кредити онлайн се характеризират със специфични особености, различни параметри по отношение на размер, срок за погасяване, лихви, годишен процент на разходите, обезпечение, вид и размер на погасителни вноски и други. За да се ориентирате в многообразието, ще Ви представим оферти за 10 потребителски кредити онлайн, за да намерите своята.

1. FIbank – Потребителски кредит

 • Потребителски кредит онлайн за ремонт на жилище, покупка на битова техника, автомобил, битови задължения, обучение, медицински услуги, пътувания или при нужда от пари за непредвидени плащания.
 • Размер до 50 000 лева или равностойността им в евро, срок за погасяване до 10 години.
 • Минимум документи – кредит лична карта.
 • Без поръчители.
 • Условия за кандидатстване: дееспособни български граждани, работещи по трудово или приравнено правоотношение за неопределен срок, свободна професия или договор за управление и контрол.
 • Годишен лихвен процент – в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг.
 • Няма такса за разглеждане на искането за кредит, без такса при предсрочно погасяване.
 • Възможност за сключване на застраховка – „Спокойствие” за защита на кредита.
 • Изплащане на равни месечни вноски.

2. Пощенска банка – Стандартен потребителски кредит

 • Потребителски кредит онлайн при опростена процедура, кандидатстване само с лична карта.
 • Валута – лева или евро, размер до 40 000 лева, 20 000 евро, срок за погасяване до 10 години.
 • Бърз отговор до 2 часа. Опция за експресно разглеждане.
 • Лихвени условия съгласно финансовия профил, променлив лихвен процент. Отстъпки при превод на работна заплата в банката и пакетна програма.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Месечни вноски съгласно планове и възможности. Възможности за тяхното покриване при безработица, продължителен болничен, с програма „Защита на плащанията”.

3. Райфайзенбанк – Стандартен потребителски кредит

 • Онлайн кандидатстване – бързо и лесно за потребителски кредит, получавате пари за осъществяване на желания и планове.
 • Размер до 35 000 лева /17 500 евро/ с поръчител и до 15 000 лева /7 500 евро/ без поръчител, срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.
 • Лихвен процент: базиран на пазарен индекс и индивидуален клиентски профил.
 • Няма такси за пълно и частично предсрочно погасяване.
 • Има такси за: разглеждане на документи, обслужване на пакет, за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Пакет „Комфорт” – дебитна карта за безплатни плащания на ПОС и безплатно теглене от банкомати на банката. Кредитна карта без такса за обслужване през първата година.
 • Допълнителни предимства – онлайн достъп до Вашите средства, независимо от време и място и пакет „Живот Плюс” за сигурност и спокойствие по време на кредита.

4. Тексим банк – Потребителски кредит без поръчител

 • Потребителски кредит онлайн, без допълнителни условия.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Без поръчител.
 • Одобрение в рамките на 2 часа.
 • Размер до 7 000 лева /3 500 евро/, срок за погасяване до 7 години на еднакви месечни вноски.
 • Изисквания при кандидатстване: пълнолетен, дееспособен български гражданин на възраст да 68 години за срока на кредита, с доходи от безсрочен трудов договор, ДУК, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст без просрочени задължения към финансови институции.
 • Променлив годишен лихвен процент.
 • Такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка, за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.

5. SOCIETE GENERALE Експресбанк – Потребителски кредит „Експресо”

 • Потребителски кредит онлайн, бързо одобрение, отпускане и усвояване.
 • Суми от 1 000 до 50 000 лева /от 1 000 до 25 000 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Фиксирана лихва за целия период. По-ниска лихва за кредити изплащани до 7 години.
 • Без изискване за поръчител.
 • Възможност за ползване на частичен гратисен период от 18 месеца.
 • Преференциални условия при ползване на пакет, превод на работна заплата и/или кредитна карта.
 • Има такса за одобрение и месечна такса за обслужване на разплащателна сметка.
 • Застраховки за безработица и временна нетрудоспособност.

6. Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Потребителски кредит онлайн заявка, за повече сигурност при постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.
 • Размер от 500 до 20 000 лева, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Кредити без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Необходими документи: молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Няма такса за кандидатстване.
 • Има такси за: кредитна оценка, по сметка обслужваща заема и за предсрочно погасяване.
 • Възможност за активиране на застрахователна програма „Защита на кредита”.
 • Може да погасявате чрез банкомат на ОББ.

7. УниКредит Булбанк – Потребителски кредит в лева и евро

 • Потребителски кредит онлайн, кандидатстване само с лична карта.
 • Размер от 150 лева /75 евро/ до 75 000 лева /37 500 евро/, за срок от 10 години.
 • Отговор до 2 часа в рамките на работния ден.
 • Възможност за избор на вид лихвен процент: фиксиран за целия период или променлив на база пазарен индекс.
 • Лихвените условия зависят от размера и срока за погасяване, от осигурителния доход и дали се превежда работната заплата в банката.
 • Не се изисква обезпечение.
 • Такси и комисиони, съгласно Тарифата на банката.

8. ДСК – Стандартен потребителски кредит

 • Потребителски кредит с онлайн заявка.
 • Размер от 500 лева /250 евро/ до 35 000 лева /17 500 евро/, срок за погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма, превод на доход в банката и ползване на платежен пакет.
 • Гратисен период до 3 месеца.
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата.
 • Няма възрастово ограничение при отпускане.
 • Изисква се доход на член от семейството 100 лева.
 • Необходимо е обезпечение от поръчители, броя на които зависи от размера на отпуснатата сума.

9. Ти Би Ай банка – Кредит „Бързи пари”

 • Потребителски кредит онлайн за реализиране на Вашите планове.
 • Размер от 300 до 10000 лева, срок за погасяване от 3 до 48 месеца.
 • Одобрение от 5 минути до 1 час.
 • Бърз достъп до средства в брой.
 • Без гаранции и поръчители, без излишни документи.
 • Погасявате задължения по всички познати начини.

10. БНП Париба

 • Потребителски кредит онлайн, удобен и прозрачен, за лични цели.
 • Размер от 800 до 80 000 лева, срок за погасяване от 6 до 96 месеца.
 • Фиксирана лихва и равни вноски.
 • Няма скрити такси и комисиони. Има такса ангажимент в % към стойността на кредита.
 • Не се изискват поръчители.
 • Избирате подходяща вноска според месечния си бюджет.
 • Може да сключите застраховка за защита на плащанията.
 • Издължавате кредита – безплатно чрез Кеш терминал, от банкомат, Изипей, по банков път и други.