10 потребителски кредити онлайн в София

На тази страница ще Ви покажем топ 10 потребителски кредити онлайн в София – бързи, лесни и удобни. Потребителските кредити се отпускат за различни цели: покупка на обзавеждане, оборудване,ремонт на жилище или на автомобил, покупка на битова техника, домакински уреди,заплащане на обучение, лечение, екскурзия, почивка, текущи битови задължения,семейни събития, или при необходимост от пари за други непредвидени плащания.

Онлайн кандидатстването, залагане на данни в електронния калкулатор,разиграването на различни варианти е възможност, която създава удобство иинформираност при уточняване  параметритена заема. Най-много потребителски кредити онлайн се теглят в град София, пообясними причини. Ще Ви запознаем с характеристиките на потребителски кредитионлайн, отпускани от банки и финансови дружества за бързи кредити, за данамерите своето решение, в зависимост от Вашите интереси и нужди:

1. РАЙФАЙЗЕН БАНК

 • Потребителски кредити онлайн в София – добро индивидуалнорешение, съобразено с личните Ви предпочитания.
 • Валута лева, минимален размер 1000 лева, максимален безпоръчител до 15000 лева, с поръчител до 35000 лева.
 • Преференциален лихвен процент при превод на работна заплата,референтен лихвен процент с фиксирана надбавка, съгласно клиентския профил.
 • Има такса за разглеждане на документи, месечна такса заобслужване на пакет и такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Допълнителни отстъпки: при застраховане на кредитните вноски, при ползване на пакет Комфорт с регистрация онлайн. Издаване на кредитна картас предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.

2. FIBANK

 • Потребителски кредит онлайн в София.
 • Валута лева или евро, размер до 50000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Изисквания: български гражданин, дееспособно физическо лице,да работи по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределенсрок, по договор за управление и контрол или да упражнява свободна професия.
 • При кандидатстване онлайн, няма такса. Без такса припредсрочно погасяване.
 • Без обезпечение, без поръчител, кредит лична карта – само срещу лична карта.
 • Потребителски кредит с фиксирана лихва за първата година на кредита,променлив за останалия период. По-нисък лихвен процент при превод надекларирания доход в банката. Важен е индивидуалния кредитен рейтинг.
 • Възможност за сключване на застраховка за защита на кредита.
 • Изплащане на равни месечни вноски.

3. ЕКСПРЕ СБАНК

 • Потребителски кредити онлайн в София: Експресо.
 • Избирате сума между 1 000 и кредит до 50000 лева и срок запогасяване до 10 години.
 • Преференциални условия при превод на работна заплата идопълнителни лимити по Вашата сметка под формата на овърдрафт или кредитнакарта, пакет за ежедневно банкиране.
 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.
 • Лесен потребителски кредит без поръчител.
 • 18 месеца частичен гратисен период.
 • Допълнителна защита със застраховки срещу Безработица ивременна нетрудоспособност.

4. ДСК

 • Потребителски кредит онлайн в София.
 • Валута – лева или евро, размер от 500 лева /250 евро/ до 35000 лева /17 500 евро/, срок за издължаване от 18 месеца до 10 години.
 • Гратесен период до 3 месеца.
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата.
 • Няма възрастово ограничение за кредитоискателите.
 • Изисква се  най-нисъкразмер на средства за издръжка на член от семейството – 100 лева.
 • Обезпечение: поръчителство. Броят на поръчителите се определяв зависимост от размера на исканата сума.
 • Променлив лихвен процент. Лихвени отстъпки при превод наработна заплата, при ползване на платежен пакет, при включване в програма, приизпълнение на допълнителни условия.

5. УНИКРЕДИТ

 • Потребителски кредит „Бързо кредит,” запитайте онлайн в София.
 • Размер – кредит до 10000 лева, срок за погасяване от 3 до72 месеца.
 • Кандидатстване само с лична карта, отговор до 2 часа.
 • Не се изискват поръчители, не трябва друго обезпечение.
 • Кредити без превод на работна заплата.
 • Фиксирана лихва за целия срок на кредита. Лихвените условияса съобразени с размера и срока.
 • Възможност за сключване на застраховка със застраховател,партньор на банката.

6. БНП ПАРИБА

 • Потребителски кредити онлайн в София, за Вашите планове илични цели.
 • Размер от 800 до 80000 лева, срок за погасяване от 6 до96 месеца.
 • Лесно кандидатстване – без поръчители.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Няма скрити такси и комисиони, има такса ангажимент.
 • Равни вноски, избирате най-удобната за Вас и месечния Вибюджет.
 • Може да сключите застраховка „Защита на плащанията” в случайна безработица, болничен престой и други нежелани събития.

7. МАКС КРЕДИТ

 • Потребителски кредит онлайн в София, за клиенти на безсрочен трудов договор от 21 до 75 години.
 • Размер от 400 до 3 000 лева.
 • Заявявате само с лична карта, без поръчители.
 • Гратисен период: 45 дни.
 • Погасяване чрез фиксирани месечни вноски до 11 месеца с точно определени падежни дати.

8. СИС КРЕДИТ

 • Потребителски кредит онлайн в София – възможност за финансиране без ипотека и допълнителна документация.
 • Размер от 300 до 2 000 лева, срок за погасяване до 12месеца.
 • Срещу лична карта и солидарен длъжник.
 • Необходими документи: лична карта на потребителя и насолидарния длъжник, документ за удостоверяване на дохода /трудов договор, фишот заплата, ГДД/.
 • Усвояване в рамките на един ден.
 • Няма такси за управление и предсрочно погасяване.
 • Гъвкава схема на погасяване чрез месечни вноски.

9. CREDIRECT

 • Потребителски кредит онлайн в София, за български граждани навършили 18 години, коректно предоставели данни и отговарящи на минималникредитни изисквания.
 • Размер до 3000 лева, срок за погасяване от 2 до 18месеца.
 • Одобрение до 20 минути.
 • Няма скрити такси и допълнителни разходи.
 • Кредит без трудов договор, без постоянен доход.
 • Разбиране към всеки клиент, ниски месечни вноски.

10. МОЯТ КРЕДИТ

 • Потребителски кредити онлайн и в офиса на дружеството в град София,предназначен за физически лица, граждани на нашата страна или постояннопребиваващи чужденци, на възраст от 18 до 80 години.
 • Размер от 1 000 до 3 000 лева.
 • Изпращане на заявлението е безплатно, отговор до 10 минути,само срещу лична карта.
 • Без поръчител, без скрити такси.
 • Одобрение и при лоша кредитна история.
 • Погасяване на месечни вноски.
 • Може да получите информация за състоянието на заема, принеобходимост.