Отлагане на Вноски по Кредит

Когато теглим кредит, трябва още в самото начало да сме наясно, как ще го издължим, как ще възстановим сумата пари заедно с лихвата, полагащите се такси и другите допълнителни разходи и какво се случва при отлагане на вноски по кредит.
Трябва внимателно да прецизираме финансовото си състояние, очакваните приходи и най-важните неотложни разходи, датата на която очакваме постъпленията, да помислим за реалната възвращаемост на кредита.

За да е изпълни успешно своето предназначение, да е резултатен и изгоден един заем трябва да се върне навреме. Начинът на плащане, размерът на погасителните вноски и датите на падеж се вписват в индивидуален погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит.

Погасителната вноска се състои от определен размер на главница и лихва в изразено съотношение: равни /лихвата намалява, главницата расте със същия размер/ и намаляващи /главницата е фиксирана, а лихвата намалява всеки месец/.

Видът на погасителната вноска е от значение, важно е дали е равна месечна, седмична, двуседмична или намаляваща. Много от банките и финансовите дружества за бързи кредити предлагат кредитни калкулатори, които могат да направят точни изчисления,  могат да Ви ориентират за цялата дължима сума и  размера на погасителната вноска, съобразно срока за който ще погасявате своето задължение.

Често пъти в процеса на изплащането на кредита се случват непредвидени обстоятелства, форсмажорни събития, неочаквани разходи, може да загубим работата си, може да се разболеем продължително или други причини, които не ни дават възможност да изпълняваме стриктно задълженията които сме поели пред кредитора и да достигнем.

Това е много сериозно, невъзможността да изплащаме кредита може да доведе до просрочие, да се формира лоша кредитна история и да се накърни кредитното ни досие, което да доведе до търсене на рисковите кредити за хора с лоша кредитна история и кредити независимо от ЦКР.

Преди да допуснем да се компрометираме като коректни и лоялни платци е необходимо да положим усилия, да намерим начин да се справим със ситуацията, да потърсим изход, да опитаме предоговаряне на  условията по кредита с по-подходящи. Един от начините е отлагане на вноски по кредит, за да се стабилизираме и укрепнем финансово. Отлагането на вноските е възможност да изчакаме да получим нови приходи, да спестим някои разходи.

Отлагане на вноски по кредит може да стане практически като удължим срока за погасяване на заема, като променим индивидуалния погасителен план. Това може да стане ако съответната финансова институция е склонна да пристъпи към такава промяна – да отложи получаването на погасителните вноски.

За необслужваните кредити винаги може да се намери решение, може да се извърши рефинансиране на лоши кредити или обединяване на лоши кредити, може да се отложат вноски, достатъчно е да има добронамереност в кредитора. Ще Ви запознаем с предложения на финансови дружества, политиката на които позволява когато имаме затруднения да направят компромис, да отложат вноски по кредити.

1. Фератум – Заем до заплата

 • Може да извършите отлагане на вноски по кредит като удължите срока на заема с 7, 15 или 30 дни. Заемът до заплата може да се удължи до 5 пъти.
 • Може да внесете дължимата сума на части, със стойност по Ваше желание.
 • Размер от 50 до 800 лева, срок за погасяване от 5 до 45 дни.
 • Преценявате и сами избирате необходимата сума пари и подходящ срок за връщането й. Чрез кредитния калкулатор виждате крайната дължима сума.
 • Кандидатствате онлайн, или в партньорски офис на дружеството, получавате становище до 5 минути чрез СМС, след потвърждение от Ваша страна парите ще бъдат наредени веднага по предпочитан от Вас начин.
 • Всеки първи кредит до 800 лева, върнат до 15 дни е напълно безплатен, без лихви и такси, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Условия за кандидатстване: български граждани на възраст от 18 до 70 години с постоянна адресна регистрация, доходи и чиста кредитна история.
 • Публично достъпни тарифи, отговорно кредитиране, солиден опит на компанията.
 • Няма скрити такси и допълнителни разходи.
 • Трябва да посочите гарант, или банкова гаранция от банка партньор на Фератум.
 • Заемът се погасява еднократно като получите своя доход.
 • Денонощно обслужване, кредити в събота и неделя и в почивни дни.
 • Може да получите документ за актуалното състояние на заема.

2. Вивус

 • Може да извършите отлагане на вноски по кредит като удължите срока на връщане на заема със 7, 14 или 30 дни, неограничен брой пъти в рамките на една календарна година.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, без посещение в офис.
 • Размер от 50 до 1 300 лева, срок за погасяване до 30 дни.
 • Условия за кандидатстване: възраст над 19 години, да предоставите цялата необходима информация изисквана в формата за кандидатстване и да покривате минималните кредитни изисквания.
 • Пари до минути – одобрение до 15 минути.
 • Всеки първи кредит до 400 лева, върнат до 30 дни е без никакво оскъпяване.
 • Няма такси за кандидатстване, няма скрити условия.
 • Може да изтеглите допълнителна сума пари към активен кредит.
 • Не се изискват поръчители.
 • Работно време – 7 дни в седмицата, на празници и в почивни дни.

3. Вива кредит – ВиваКредит Сега

 • Възможност да отложите вноски като удължите срока на кредита или предоговорите условията.
 • Размер на кредита – суми отговарящи на вашите нужди: 100, 200, 250, 300 и 350лева.
 • Срок за издължаване: 14 или 30 дни.
 • Кандидатствате в офис или онлайн, одобрение до 20 минути.
 • Условия за кандидатстване: навършени 21 години, валидна лична карта и доказани доходи.
 • Обезпечение: в срок до 3 календарни дни след получаване на парите, трябва да осигурите поръчител или да предоставите банкова гаранция.
 • Може да усвоите и да погасите кредита по банков път, на каса Изипей, в офисите на дружеството или в партньорската мрежа.