Коя Банка Дава Най-ниска Лихва За Кредит?

Търсите ли коя банка дава най-ниска лихва за кредит (ипотечен и потребителски)? Отговорът на този въпрос не е лесен. Финансовите кредитни институции извършват услуга като предоставят пари на заем под формата на кредити. Тази услуга има своята цена, която плащат кредитополучателите – лихва. Тя формира печалбата на кредитора за дейността която извършва.
Лихвата по кредитите е изключително важна икономическа категория, която има сериозно отражение в кредитния процес за двете страни участници. Нейния вид и размер до голяма степен определят кредита като ефективен и изгоден. Лихвата се влияе от различни фактори, тя изпълнява важна роля както за кредитополучателите, така и за цялото общество.

Увеличаването или намаляването на лихвения процент се отразява на получателите на заеми и на цялостното икономическо развитие, влияе върху инвестициите, потреблението. Банките отпускат заеми при фиксирани или променливи лихви, какъв вид ще изберете за Вашия кредит зависи от много фактори.

Ако договорите фиксиран лихвен процент, трябва да имате в предвид, че той не се променя през целия период на изплащане на заема, погасителните вноски са еднакви. Така Вие лесно може да предвидите какви ще бъдат  постоянните Ви разходи за дълъг период от време, залагате на сигурност и планиране, но пък няма как да Ви се отрази промяната на лихвения процент, особено ако той се намали.

Променливата /плаваща/ лихва се формира от референтен лихвен процент /SOFIBOR за левове, EURIBOR за кредити в евро, LIBOR долари и други валути – среднопретеглен  лихвен процент на международния валутен пазар; основен, базов лихвен процент, който се определя от БНБ/ и фиксирана надбавка за кредитора.

Променливата лихва се изменя във времето – може да се увеличи или намали, банката Ви уведомява при промяна. Ако Вашите очаквания и проучвания са за спад на лихвата, може да предпочетете променлива лихва. Лихвата не трябва да се приема еднозначно и едностранно, не трябва да се пренебрегват такси, допълнителни разходи, застраховки, комисиони и другите компоненти на цялостната цена на услугата кредит.

Има банки, които отпускат кредити при комбинация от фиксирана и променлива лихва, особено при кредити с по-дълъг срок на изплащане. Кредит с каква лихва ще изберете, е много сериозно и важно, въпреки че няма аналози и шаблони. Разглеждайте кредита като съвкупност от компоненти, параметри и характеристики.

Стремежът ни е да изтеглим кредит с ниска лихва, като абсолютна сума и процент, но не изолирано, а в съответствие с другите условия по заема. Някои банки намаляват лихвите, предлагат преференции, отстъпки, бонуси, при определени условия – превод на работна заплата в банката, заем с поръчител, за държавни служители или служители на корпоративни клиенти, избрани професии, пакетни програми, ползване на допълнителни банкови продукти и други.

Ще Ви запознаем с предложения на банки, които дават най-ниска лихва за кредит, което не означава най-евтин заем, отчетете и останалите параметри, когато взимате решение.

1. РАЙФАЙЗЕНБАНК – Потребителски кредит

 • Лихвен процент – базиран на пазарен индекс 6-месечен Sofibor/Euribor. Преференциален лихвен процент при превод на работна заплата в банката. Допълнителни лихвени отстъпки при ползване на застраховка на кредитните вноски и пакет Комфорт с регистрация за Райфайзен ОНЛАЙН. Лихва съобразно индивидуалния клиентски профил. Промоционални кредити с ниска лихва, фиксирана за първата година и атрактивна за останалия период.
 • Издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване през първата година.
 • Дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатни тегления от банкоматите на банката.
 • Финансово решение, съобразено изцяло с Вашите възможности и потребности.
 • Валута: лева или евро, размер от 1 000 лева /500 евро/ до 15 000 лева /7 500 евро/ – без поръчител, до 35 000 лева /17 500 евро/ с поръчител.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.
 • Има такса за разглеждане на документи, месечна такса за обслужване на пакет Комфорт, такса за откриване и месечна за обслужване на разплащателната сметка.
 • Няма такса при пълно или частично предсрочно погасяване по всяко време от усвояването на кредита.

2. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – Кредит Днес

 • Ниска лихва – потребителски кредит с фиксирана лихва за първата година от кредита, малко по-висока за останалия период. Преференциален годишен лихвен процент за хора с осигурителен доход над 1 500 лева. Допълнителни отстъпки в лихвата при ползване на дебитна или кредитна карта, при представяне на валидна застраховка към ЗАД Армеец, за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила. Отстъпките могат да се комбинират.
 • Няма такси за усвояване и управление на кредита.
 • Размер – кредит до 50000 лева или равностойността им във валута, срок за погасяване до 10 години.
 • Кредитът се отпуска на клиенти, които получават дохода си в банката, имат добър осигурителен доход, работят на безсрочен трудов договор, от поне 6 месеца при настоящия работодател, държавни служители или на свободна професия, извършват услуги с личен труд от поне 1 година.
 • Обезпечение: без поръчител до 15 000 лева, един поръчител от 15 000 до 30 000 лева, двама поръчители над 30 000 лева. За клиенти с осигурителен доход над 800 лева: без поръчител до 30 000 лева, един поръчител над 30 000 лева.
 • Има такси за разглеждане на искането за кредит в зависимост от неговия размер.

3. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – Жилищни/Ипотечни кредити

 • Атрактивни, ниски лихви, съобразени с Вашия индивидуален кредитен рейтинг. Лихвен процент на годишна база – фиксиран за първата година. За останалия период – променлив, формиран на база СЛП /референтен, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от банката методика/, плюс надбавка. Лихвени отстъпки при: получаване на декларирания доход в банката, при ползване на кредитна карта с включен абонамент за СМС известяване, ползване на пакетна програма „Моят избор онлайн”. Лихвен бонус за коректни кредитополучатели.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент.
 • Неограничен размер на кредита, възможно финансиране до 100% от пазарната стойност на имота.
 • Срок за погасяване: до 35 години при закупуване на недвижим имот и до 30 години при ремонт или текущи нужди. Равни месечни погасителни вноски.
 • Обезпечение: ипотека върху закупувания или друг недвижим имот, УПИ, земеделска земя до 6 категория.
 • Има такса за оценка на имота.
 • При рефинансиране на ипотечни кредити отпуснати от друга банка, ПИБ заплаща нотариалните и държавни такси.
 • За допълнителна сигурност – застраховка „Спокойствие”, за защита на кредита.

4. ОББ – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Изгодни лихвени условия, получавате сигурност и възможност да планирате своите разходи с фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Размер – кредити до 20000 лева, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Ипотечни кредити без превод на работна заплата в банката.
 • Без поръчител.
 • Няма такса за кандидатстване. Има такси: за кредитна оценка, по сметка обслужваща кредита, такса за предсрочно погасяване
 • Застрахователна програма „Защита на кредита”.
 • Равни месечни вноски, може да погасявате от банкомат на ОББ.