Коя Банка Дава Най-изгодни Кредити?

Много хора се питат, коя банка дава най-изгодни кредити, само че малко хора знаят че върпосът не опира толкова до банката колкото до редица други параметри. Силната конкуренция между банките е причина много от тях да предлагат изгодни потребителски и ипотечни кредити с ниски лихви.
Но въпросът е как Вие да ги откриете, сравните и дали банките биха Ви предложили конкретно на Вас изгодна и ниска лихва. Лихвата по всеки кредит зависи от много фактори. Например възможно е една банка да отусне кредит на даден кредитоискател с едни лихвени нива, а на Вас да Ви даде по-различна лихва, ако Вашия прифил е прекалено рисков.

На тази страница ще разгледаме основните фактори, които вляят върху размера на лихвата, както и ще обърнем внимание на други показатели, които правят един кредит изгоден или не.

1. Поръчители, Обезпечение, Съдлъжници

Никои не обича да търси поръчители и съдлъжници по кредит. Всички искаме изгодни кредити без поръчител и без обезпечение. Истината е обаче, че поръчителите и обезпечението намаляват Вашата лихва. Защо? Защото правят кредита по-сигурен.

Банката е по-сигурна, че Вие ще си върнете задължението към нея. Следователно Вие сте по-нисък риск за нея, а банката по правилo дава по-ниски лихви на хората, които представляват по-нисък риск за нея.

Обзпечението по кредита може да е най-различно – движимо и недвижимо имущество. Освен поръчители може да предоставите и съдлъжници или гаранти. Всики те ще Ви донесат по-ниска лихва и ще Ви помогнат да получите най-изгодни кредити.

2. Вашата Кредитна История

Това със сигурност е един от най-важния фактори, който влияе пряко върху размера на лихвата, която банката ще Ви предложи. Ясно е, че банката ще Ви даде много по-изгодна лихва ако Вашата кредитна история е чиста и нямате просрочени задължения.

Обратно, ако кредитната Ви история е негативна, тогава в зависимост от това до каква степен е лоша, размерът на лихвата би бил значително по-висок. Това важи както за потребителските, така и за ипотечните кредити.

На днешно време много хора търсят съдействие за кредит с лошо ЦКР или кредити независимо от ЦКР , но те като цяло са с много високи лихви.

Вашата кредитна история се намира в Централния Кредитен Регистър (ЦКР) на БНБ. Тя съдържа информация не само за това какви и колко кредити сте изтеглили, но и как ги обслужвате – редовно ли погасявате вноските си или не.

Наитина не е добре да имате лоша кредитна история, но въпреки това има начини за нейното подобряване или изчистване. Отговорът на въпроса как да изтегля кредит с лоша кредитна история не е лесен и крие редица рискове.

3. Вашият Разполагаем Доход

Макар и не пряко размера на Вашия разполагаем доход влияе върху размера на сумата, която би Ви отпуснала банката както и върху лихвата по ипотечните и потребителски кредити.

Колкото по-висок доход имате толкова шансът Ви да получите добра лихва е по-висок. Не случайно много банки имат потребителски кредити за хора с над определена сума на дохода.

Например Райфайзен Банк имат потребитеслки кредит за хора с осигурителен доход до 1400 лева и то за сума до 50000 лева. Сосиете Женерале Експрес банк имат потребителски кредит за клиенти с нетен доход от 2000 лв. Това като цяло са едни от популярните най-изгодни кредити с редица преференции.

4. Периода на Кредита

Като правило по-кратките срокове могат да имат по-ниски лихвени нива. Всеки заем има срок. Той е времето, за което ще трябва да върнете сумата, която сте взели назаем.

Въпреки че жилищните кредити могат да имат срокове до 20-30 години, потребителските кредити за автомобили например варират от около две до седем години.

Колкото по-кратък е срокът обаче, толкова по-високи ще бъдат месечните Ви плащания. Въпреки това, лихвените проценти обикновено са по-ниски за по-кратък срок.

5. Превод на Работната Ви Заплата по Сметка на Банката

Със сигурност сте забелязали, че повечето банки и финансови дружества предлагат преференциални лихви за тези, които превеждат заплатата си по сметка на банката.
Тези преференциални лихви може да са значителни. Превод на работната Ви заплата по сметка на банката значи, че тя ще може да си удържа автоматично вноската всеки месец. Това й дава значително по-голяма сигурност и за това банката дава по-ниски лихви.

Отговорът на въпроса коя банка дава най-изгодни кредити не е лесен. Той зависи не толкова коя банка Ви отпуска кредити, а какви условия и фактори влияята върху него.

Ако искате да получите най-изгоден кредит внимавайте не само за лихвите, но и за таксите, комисионните и дребния шрифт на договорите за кредит.