Най-изгоден Жилищен Кредит

Много млади семейства се питат кой е най-изгоден жилищен кредит и къде да намерят най-ниски лихви по ипотечни кредити. Отговорът на този въпрос не е лесен, особено при голямото разнообразие от ипотечни и жилищни кредити с различни и атрактивни условия в момента на българския пазар.
Освен това върху лихвите и условията, които ще получите влияят и много фактори, свързани с Вас, например кредитната Ви история (добра или лоша) и с какъв доход разполагате.

На тази страница ще разгледаме факторите, които влияят върху определянето на лихвата и условията Ви по един жилищен кредит. Когато ги знаете ще имате по-голям шанс да намерите най-игодния жилищен кредит спрямо Вашите изисквания и възможности.

Това, че банките са обявили на сайта си, че предлагат конкретен лихвен процент по даден кредит не означава, че Вие ще го получите със сигурност.

Често се случва банките да дават един и същи жилищен кредит с различна лихва за различни хора.

Причините са няколко. Но най-голямата от тях е, че раличните хора носят различен риск за банката.

Едни носят по-нисък риск от неизплащане на задълженията си, докато други са доста рискови кредитоискатели. Ето и основните фактори, които влияята на лихвата и условията по един жилищен или ипотечен кредит:

  • Вашата кредитна история

Това е един от ключовите фактори, които влияят върху лихвения процент, който банката ще Ви даде. Няма как да получите най-изгоден жилищен кредит ако имате лоша кредитна история в ЦКР. От друга страна, ако Вашето кредитно досие е чисто и Вие си плащате досегашните задължения редовно, шансовете Ви да намерите изгодни лихвени условия са доста добри.

Лоша кредитна история означава, че Вие не си плащате редовно задълженията по досегашните кредити или имате просрочени такива. Информацията за Вашата кредитна история се намира в ЦКР на БНБ. Всяко закъснение, което направите на месечна вноска се отразява там.

Всяка банка преди да реши дали да Ви отпусне заем или не, първо гледа кредитната Ви история. Ако тя е добра, Вие сте по-нисък риск за нея, за това Ви дава и по-ниски лихви. Банката винаги дава по-ниски лихви на нискорисковите си клиенти.

Трудно се намират кредити независимо от ЦКР и кредит с лоша кредитна история, но дори и да намерите такива, те ще са с доста високи лихви и неизгодни условия.

  • Размера на финансирането

Ако търсите жилищен кредит със голям процент на финансиране от банката – например 90% или 95% отново рискувате да получите по-висока лихва.

Ако обаче Вие можете да участвате в покупката на имота с например 30-40%, лихвените нива, които банката ще и отпусне ще са по-благоприятни. Причината отново, е че в този случай Вие сте по-нисък риск за нея.

  • Периода на жилищния кредит

Периодът на кредита също има важно значение за намирането на най-изгоден жилищен кредит. Срокът на заема е времето, за което Вие трябва да изплатите заема.

По-дълъг срок (например 30 години) означава, че Вие ще плащате по-малки лихви и по-малки вноски всеки месеца за срока на кредита.

Ако срокът Ви на погасяване обаче е по-малък (например 15 години) ще плашате по-висока месечна вноска, но пък общата сума на кредита, която погасявате ще е по-ниска отколкото при дългосрочните заеми. По принцип краткосрочните заеми имат по-ниски лихвени проценти и по-ниски общи разходи, но по-високи месечни плащания.

  • Вида на лихвата – фиксирана или променлива

Има значение дали избирате фиксирана или променлива лихва. Фиксираните лихвени проценти не се променят с течение на времето. От друга страна, променливите лихвени проценти могат да имат първоначален фиксиран период, след което те се променят нагоре или надолу в зависимост от пазара.
Вашият първоначален лихвен процент може да бъде по-нисък ако изтеглите кредит с променлив лихвен процент, отколкото при заем с фиксиран лихвен процент, но този процент може да се увеличи значително по-късно.

Фиксираните лихвени проценти обикновено са по-високи, но ще останат същите за целия срок на кредита. Като цяло фиксираната лихва Ви дава по-голяма сигурност в дългосрочен аспект.

  • Цената на жилището и сумата на кредита

По-големите заеми са по-рискови за банките от по-малките, поради простия факт, че се теглят повече пари и следователно има по-голям потенциал за загубата им.

В резултат на това банките може да дадат по-високи лихви по един и същ жилищен кредит на хората, които искат прекалено големи суми.

  • Не гледайте само лихвата, вижте таксите и допълнителните плащания

Повечето хора гледат предимно лихвата, но тя е само една част от цената на Вашия кредит. В цената на кредита се включват и още куб допълнителни плащания и такси. Те могат да оскъпят цялата оферта с няколко процента.

Изборът на най-изгоден жилищен кредит не е лесен. За да намерите такъв отделете необходимото време и проучвайте и сравнявайте ралични оферти и банкови предложения. Не търсете коя банка отпуска най-лесно кредити, а коя банка дава най-добри условия.

Имате шанс да намерите наистина ипотечни кредити с ниски лихви и изгодни условия. Има и предложения за жилищен кредит без доказване на доход, но те може да са с доста по-високи лихви и рисковани условия.

Хората често търсят и ипотечни кредити от чужбина с цел по-ниска лихва, но там процесът на кандидатстване е доста сложен и бавен. Освен това в България има вече доста банки, които предлагат добри условия по кредитните си продукти като банки предлагащи обединяване на кредити, рефинансиране на жилищни кредити и т.н.