Кредит до 50000 лева Без Доказан Доход: Лесно И Над 50000 лв

На тази страница ще Ви представим няколко варианта за лесен и бърз кредит до 50000 лева без доказан доход, без трудов договор и само с лична карта и за суми над 50000 лева (като 90000, 100000 и 200000 лева) . Знаете, че попринцип преди да отпуснат кредит, банките и финансовите дружества правят индивидуална, сериозна и задълбочена оценка на кредитоспособността на всеки клиент.
Водеща роля при анализа и проучването, което извършва кредитора е финансовото състояние – получавания доход, неговия източник и дали той е постоянен.

Възможността този доход да се докаже е изключително важна за кредитора, така той си гарантира възвръщаемост, подсигурява се и си намалява кредитния риск. Доходите се доказват с документи – удостоверение, служебна бележка,  издадени от работодателя или годишна данъчна декларация за самоосигуряващите се лица.

За някои хора по-лесно и бързо е да изтеглят кредит без доказан доход – спестява време за ходене до инстанции и осигурява дискретност за кредитополучателите. Кредит до 50000 лева без доказване на доход е голяма сума – в повечето случаи се изисква стабилно и надеждно обезпечение, лихвения процент е по-висок, годишната сума на разходите е завишена.

Подбрали сме за Вас предложения за отпускане на кредит до 50000 лева без доказан доход, за да изберете най-благоприятните условия.

1. ПОЩЕНСКА БАНКА – Потребителски кредит „Еластика”

 • Кредит без доказване на доход.
 • Необходими документи при кандидатстване: кредит само срещу лична карта.
 • Потребителски кредит с изгодни, атрактивни лихвени условия. Променлив годишен лихвен процент.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и такса за удължаване срока на кредита.
 • Бърз отговор – в рамките на един работен ден.
 • Обезпечение: залог върху парични средства в лева, евро или щатски долари по спестовни или депозитни сметки със срочност минимум 12 месеца.
 • Размер от 70% /кредит в лева или евро и депозит в щатски долари/, до 90% /кредит и депозит в една и съща валута, кредит в лева и депозит в евро/, от размера на обезпечението.
 • Срок за погасяване до 7 години.

2. ДСК – Кредит срещу залог на влог

 • Кредит без доказване на доход.
 • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главница до 3 месеца.
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата от кредита.
 • Обезпечение влог/депозит. Върху него си получавате лихва.
 • Без възрастово ограничение при кандидатстване.
 • Валута: лева или евро, размер от 500 лева /250 евро/ до 90% от размера на обезпечението.
 • Променлив лихвен процент.
 • Избирате начин на погасяване – на равни или намаляващи вноски.
 • Срок за погасяване – от 18 месеца до 10 години.

3. ТЪРГОВСКА БАНКА Д – Потребителски кредит с парично обезпечение

 • Лесен кредит до 50000 лева без доказан доход и без възрастови ограничения.
 • Лесна процедура за кандидатстване.
 • Прозрачни и изгодни лихви: фиксирана през първата година и променлива за останалия срок на кредита.
 • Валута – лева или евро, размер до 90% от влога, при депозит в лева или евро, до 75% при депозит в щатски долари.
 • Обезпечение: залог върху парични средства по сметка в банката.
 • Срок до 84 месеца.
 • Може да вземете кредит чрез онлайн заявка, кредит по телефона или на място в офис.

4. ИНВЕСТБАНК – Кредит за физически лица, обезпечен с парични средства

 • Обезпечение: налични парични средства по разплащателни сметки, спестовни влогове и депозитни сметки.
 • Валута: лева, евро или щатски долари, размер до 90% от стойността на обезпечението, ако депозита е с авансово плащане на лихва, ако една от валутите /на кредита или на обезпечението/ е щатски долари – до 80%.
 • Бърз потребителски кредит с фиксирана лихва.
 • Има такса за промяна на параметрите.
 • Погасява се чрез погасителен план по избор на клиента.
 • Срок за погасяване до 10 години.

5. ФИНАНСЦЕНТЪР

 • При потребност от по-големи суми, без доказване на доход. Изисква се да сте пълнолетен български гражданин.
 • Минимален размер – кредит до 5000 лева, максимален: съобразно Вашите нужди и стойността на обезпечението.
 • Обезпечение: ипотека.
 • Фиксирана лихва за целия период. Лихвеният процент се определя индивидуално, според финансово състояние и възможности за погасяване.
 • Няма такси – за разглеждане на документи, за оценка на имота, за усвояване, без такса управление.
 • Одобрение до 1 час.
 • Срок за погасяване – от 6 месеца до 5 години.
 • Начин на погасяване: равни месечни вноски с постоянна главница или плащате само лихва, главницата на края.

6. Ленно

 • Много лесен и бърз кредит до 50000 лева без доказан доход и кредит без трудов договор, че и за по-големи суми. Бързо и гъвкаво.
 • Кредит независимо от ЦКР и кредитна история, текущи задължения, без излишна бюрокрация.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот.
 • Усвоявате сума преди ипотеката, а останалата част до 24 часа след представяне на необходимите документи.
 • Кредит в три стъпки: попълвате онлайн форма за кандидатстване, обаждат Ви се от дружеството, за да обсъдите детайлите, получавате и консултация, подписвате договор за заем и за ипотека, след което получавате парите по банков път.

7. Вива кредит

 • Вива кредит Оптима – още един вариант за кредит до 50000 лева без доказан доход.
 • Предварително одобрение до 24 часа.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Получавате парите до 3 дни след вписване на първа по ред ипотека.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Безплатна оценка на имота.
 • Размер от 5 000 до 90000 лева, срок за погасяване от 12 до 60 месеца.
 • Първите 12 месеца, плащате само договорената лихва, след това погасявате кредита чрез равни вноски.