Кредит от Небанкови Институции

В България напоследък възможностите за теглене на кредит от небанкови институции и финансови къщи, стават все повече и повече. Дори има много видове небанкови институции като например фирми за бързи онлайн кредити и микрокредити, финансови дружества и групи, които отпускат заеми за големи суми и т.н.
Финансовите институции, които не са банки предлагат редица потребителски и ипотечни кредити за физически лица или бизнес кредити за фирми. Има и такива, които са създадени специално да финансират лица без достъп до банково кредитиране. На тази страница ще видите списък с небанкови институции в България, както и полезни съвети как да изберете сигурна и доверена небанкова институция.

Популярни небанкови институции от тип фирми за бързи кредити

Тук ще групираме по различни категории, едни от най-популярните фирми за бързи онлайн заеми в България, които предлагат лесни и спешни небанкови кредити.

 • Фирми за бързи кредити до 1000 лева: Вивус, Кредисимо, Фератум, Микро Кредит, Макс Кредит, Креди Хелп, Провидент, Изи Кредит, Кеш Кредит, Мини Заем, Нет Кредит, Смайл Кредит, Кредит Инс, Вива Кредит, Хелп Кредит, Кредиленд, Бързи Кредити ООД, Тера Кредит, Бърза Каса, Фрий Заем, София Комерс Кредит Груп, Сити Кеш, Стик Кредит, E-CASH.BG
 • Фирми за бързи кредити до 2000 лева: Кредисимо, Фератум, Микро Кредит, Макс Кредит, Креди Хелп, Провидент, Изи Кредит, Кеш Кредит, Нет Кредит, Вива Кредит, Хелп Кредит, Кредиленд, Бързи Кредити ООД, Тера Кредит, Бърза Каса, София Комерс Кредит Груп, Сити Кеш, E-CASH.BG
 • Фирми за бързи кредити до 3000 лева: Кредисимо, Фератум, Микро Кредит, Макс Кредит, Провидент, Изи Кредит, Вива Кредит, Хелп Кредит, Кредиленд, Бърза Каса, Сити Кеш, E-CASH.BG
 • Фирми за бързи кредити до 5000 леваПровидент, Изи Кредит, Вива Кредит, Хелп Кредит
 • Фирми, които предлагат кредити без лихва, ако ги върнете в определен гратисен период: Вивус, Кредисимо, Микро Кредит, Нет Кредит, Фератум, Стик Кредит
 • Фирми, които предлагат кредит без доказване на доход: Микро Кредит, E-CASH.BG, Фрий Заем, Транскарт

Други Кредити от Небавкови Финансови Институции

Освен фирми за бързи кредити, съществуват и редица други финансови институции, които отпускат небанкови кредити и то за по-големи суми. Тук ще избройм няколко от тях.

 • Ленно е алтернативен кредитор, който предлага редица варианти на кредит от небанкови институции и възможности за финансиране. Ленно предлага бизнес и ипотечни кредити, потребителски заеми, брокерски услуги, инвестиционен мениджмънт и др. Сред услугите на Ленно са и кредити за хора с отказ от банка да ги финансира, кредити за хора с лоша кредитна история, заеми за лица със спешна нужда от пари, кредити без доказан доход, заеми за хора над 65 годишна възраст, рефинансиране на бързи кредити и др.
 • Финансцентър – също е компания, която предлага заеми за физически лица и бизнес кредити за фирми, които не покриват нужните критерии за получаване на потребителски или ипотечен кредит от банка. Те предлагат бързи кредити на вноски, ипотечни заеми, бизнес заеми и кредити за пенсионери без поръчител. Одобрението е лесно и бързо.
 • Овергаз Капитал е много интересна небанкова финансова институция, част от групата на Овергаз, най-голямата газова компания в България. Те предлагат потребителски кредит до 7000 лева, ипотечни заеми и специализиран кредит за газификация с атрактивни условия.
 • Транскарт – изключително иновативна и интересна платежна институция която предлага кредитни карти и специални заеми за рефинансиране на бързи кредити. Компанията има уникален продукт – кредит без лихва и без вноски за първите 6 месеца, които е предназначен за хора които имат вече изтеглени бързи кредити и искат да ги рефинансират при много по-изгодни условия и лихви.
 • Сис Кредит – още един вариант за тези, които търсят кредит от небанкови институции. Сис Кредит е микрофинансираща институция, предлагаща кредити до 50000лв. на физически лица или на бизнес клиенти включително и на стартиращи компании, микро и малки предприятия, земеделски производители и др. Сис кредит също предлага варианти за рефинансиране на лоши кредити и бързи задължения.

Тегленето на кредит от небанкови институции не е лесна задача. Трябва да сте много внимателни, защото повечето небанкови финансови дружества предлагат по-високи лихви от тези на банките.

В тази връзка нашата статия: „От къде да тегля бърз кредит?“ ще Ви е полезна със някои интересни съвети за избора на небанкова институция.

Преди да решите дали да теглите от дадено дружество кредит проверете задължително дали то е лицензирано и оторизирано.

Това означава, че то трябва да има Удостоверения за регистрация в БНБ и за администратор по Закона за защита на личните данни. Освен това сравнявайте внимателно лихвите, таксите и другите плащания по всички предложения. Четете внимателно и дребния шрифт и ако нещо не Ви е напълно ясно, питайте финансовата институция за разяснение.