Кредит за Покупка на Къща или Апартамент

Ако търсите кредит за покупка на къща или пък строителство на къща, тази статия ще Ви е полезна. На нея ще Ви представим няколко предложения за ипотечни кредити за къща и апартамент. Покупката или изграждането на къща е сложен и бавен процес, който трябва да е обезпечен със средства.
Най-общо, при покупка трябва да се съобрази разположението, да се направят сериозни огледи – външни и вътрешни, да се видят локацията и комуникациите /електроинсталации и В и К/ в самата сграда и извън нея, поддръжката и други.

При строеж се прави предварителна подготовка, избира се място, терен, прави се проектно – сметна, юридическа  и техническа документация и т.н. За всичко са необходими средства, чиито размер трябва правилно да се изчисли и прецени.

Ако собствените Ви средства не са достатъчни или нямате такива, може да изтеглите кредит за покупка на къща/апартамент. Ще Ви запознаем с интересни оферти на водещи банки в нашата страна за ипотечен кредит за покупка и строеж на къща, за да изберете Вашия най-изгоден жилищен кредит.

1. Пощенска банка – Нов жилищен кредит с 2 години без лихва

 • Предназначение: кредит за покупка на къща, апартамент, за строеж и довършване, за ремонт и подобрения.
 • Възможност за безплатна онлайн видео консултация по Скайп, за да зададете своите въпроси на експертите на банката.
 • Размер на финансиране до 500 000 лева, срок за погасяване до 35 години.
 • Средствата които получавате са до 85% от пазарната оценка на имота.
 • Възможност за гратисен период до 12 месеца.
 • Нисък променлив лихвен процент /референтен плюс надбавка, която се договаря/. Не дължите лихва за последните 2 години, от първоначалния срок на кредита, в случай, че същия не е бил намаляван.
 • Има такси за оценка на кредитоспособността, за оценка и анализ на обезпечението, за вписване на ипотека и за използване на пакетна програма „Моето семейство”.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката, за периода на кредита.
 • Необходимо е да сключите застраховка „Живот”.

2. Първа Инвестиционна Банка – Право на избор

 • Предназначение: закупуване на къща, апартамент, недвижим имот, ремонт и други.
 • Валута лева или евро, размер до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот, срок за погасяване до 35 години.
 • Фиксирана лихва за първата година, променлив лихвен процент за останалия период – зависи от индивидуалния кредитен рейтинг.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане и управление.
 • Обезпечение: ипотека върху закупувания или друг недвижим имот, УПИ или земеделска земя до 6-та категория.
 • Има такса за оценка на имота.
 • Декларирания доход, трябва да се получава в банката и да се ползват допълнителни услуги.
 • Застраховка „Спокойствие” за защита на кредита.
 • Погасяване: кредит на вноски.
 • Може да предоговорите условията по кредита или предсрочно да погасите.

3. Райфайзен Банк – Жилищен кредит

 • Кредит за покупка на къща, апартамент, за строителство или рефинансиране на ипотечни кредити.
 • Валута – лева или евро, размер от 10 000 лева /5 000 евро/ до 400 000 лева /200 000 евро/, срок за погасяване до 30 години. Финансиране до 85%.
 • Лихвен процент, базиран на пазарен индекс /Sofibor, Euribor/, съобразен с индивидуалния профил на клиента.
 • Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година.
 • Дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатно теглене от банкомати на банката.
 • Такси: за разглеждане на документи, месечна такса за обслужване на пакет, такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Има гратисен период до 12 месеца по главница.

4. ДСК – Кредит за покупка на жилищен имот

 • За покупка на къща, апартамент, самостоятелен гараж, УПИ, жилище и гараж.
 • Без възрастово ограничение.
 • Валута: лева, евро, размер до 400 000 лева /200 000 евро/, срок за погасяване до 30 години.
 • Задължително ползване на разплащателна сметка в банката /включена в платежен пакет/ и застраховка на имота.
 • Лихва – променлива за целия период или фиксирана за първите 3 години и променлива за останалите.
 • Такси: за разглеждане и одобрение на искането за кредит, такса за оценка на имота, за изготвяне и вписване на ипотека, месечна за ползване на платежен пакет.

5. Обединена Българска банка – Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

 • Кредит за покупка на къща, апартамент, строителство и довършителни работи, за рефинансиране на съществуващи задължения.
 • Валута – евро, лева, размер до 250 000 евро /500 000 лева/, срок за изплащане до 35 години.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Фиксирана лихва за първите 3 години и променлива за останалия период.
 • Няма такси за кандидатстване, получавате предварително одобрение за кредит до 1 ден, преди да е избран имота за закупуване – представяте само лична карта и документ за доход.
 • Има такси за: предсрочно погасяване, за оценка на имота, за изготвяне на правно становище, учредяване и заличаване на ипотека, за кредитна оценка и такса по сметка обслужваща кредита.

6. УниКредит Булбанк – Стандартен ипотечен кредит

 • Кредит за покупка на къща, апартамент /жилище/, за строителство, довършителни работи, за рефинансиране.
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота. Може за отговаряте с цялото си имущество или до размера на обезпечението.
 • Възможност за допълнително финансиране за разходи свързани с ипотечната сделка – от 150 до 10 000 лева, за срок от 10 години.
 • Условия за отпускане на кредита: трудов стаж минимум 1 година, чист доход не по-малко от 300 лева месечно, възраст до изтичане срока на кредита – 70 години, първа по ред ипотека и добра кредитна история.
 • Обезпечение: ипотека на закупувания с кредита имот, друг имот, финансови обезпечения.
 • Усвояване – еднократно или на траншове.
 • Срок за погасяване до 35 години. Погасителна вноска: според възможности и предпочитания.
 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след изтичане на първата година от кредита, няма такса за издаване на ипотечен сертификат.
 • Необходими застраховки: „Имот” и „Живот”.

7. Централна Кооперативна Банка – Дом за теб

 • Предназначение: закупуване на къща, апартамент, ремонт и рефинансиране на други кредити.
 • Размер на финансиране до 85% от пазарната оценка на имота при самоучастие до 10% от стойността на имота.
 • Условия за отпускане: безсрочен трудов договор, най-малко от 6 месеца при последния работодател, или свободна професия от най-малко 1 година, добър осигурителен доход. Да получавате доходите по сметка в банката, сумата от всички кредитни задължения на член от семейството да не надвишава 55% от доказания нетен месечен доход, остатъчен нетен месечен доход на пълнолетен 250лева, на непълнолетен до 100 лева, да плащате поне 2 битови сметки чрез банката.
 • Обезпечение на кредита: напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот.
 • Лихвен процент – по нисък при пълна имуществена отговорност.
 • Няма такси за отпускане и усвояване на кредита.
 • Има такси за оценка на обезпечението и за изготвяне на правно становище.
 • Срок за погасяване до 30 години.
 • Бонуси и отстъпки при определени условия.

Къщата е жилище, дом в който живее семейство или домакинство. Къщата защитава обитателите си не само от неблагоприятните атмосферните  и метеорологични условия, тя не е само подслон, а е пристан след тежкия ден от работа и училище.
Комфортът и уютът на дома не може да бъде заменен с нищо, разговорите и общуването в къщата са искрени, съкровени и позитивни.

Всеки от нас мечтае да има истински дом, където да се разтовари от напрегнатото ежедневие и стрес, да се зареди с енергия, за да продължи напред. За това често търсим кредит за покупка на къща или апартамент, когато нямаме собствени средства.