Кредит за 1000 лева

Бърз кредит за 1000 лева теглим при спешни текущи нужди, при неотложни разходи или при планирани покупки и услуги, за които нямаме необходимите пари.
Кредит за 1000 лева е бързо и успешно решение за набавяне на средства по лесен и достъпен начин. Кредит за 1 000 лева усвояваме при облекчена и опростена процедура, съпътстваща етапите от кандидатстване до получаване на парите.

Документите са минимални на брой, в повечето случаи само лична карта – без хартиени носители, без представяне на удостоверения за доходи или служебни бележки от работодатели. Кредити за 1 000 лева може да бъде за нас едно ефективно и изгодно решение, с което да осъществим своите краткосрочни цели.

Ако успеем да върнем кредита в уговорения срок, ако изпълним коректно погасителния план, който е част от договора за заем, сме се справили с поставените условия. Ще Ви предоставим предложения на банки и финансови дружества, за да намерите своята оферта.

1. ДСК – Бърз кредит

 • Кредит лична карта – кандидатствате само с лична карта, парите получавате до час.
 • Не се изискват документи от работодателя, не се представят документи на хартия.
 • Може да вземете кредит за 1 000 лева, размер от 500 до 2 000 лева за нови клиенти и до 7 000 лева за съществуващи /с превод на работна заплата, с действащ кредит или депозит/.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Фиксиран лихвен процент, който се определя въз основа на индивидуалния кредитен рейтинг на клиента.

2. ТЕКСИМ БАНК

 • Кредит за 1000 лева, максимална сума до 3 000 лева.
 • Експресен заем за 15 минути. Кандидатствате в офисите на банката или в ИЗИПЕЙ.
 • Необходими документи: само лична карта.
 • Изисквания: български граждани на възраст между 21 и 59 години, регулярни доходи и добра кредитна история.
 • Кредит без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Променлив годишен лихвен процент /базов за банката и фиксирана надбавка/.
 • Еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Срок за погасяване – 1 година с възможност за автоматично подновяване, без ново кандидатстване и без изискване за погасяване в края на периода.

3. БАНКА ПИРЕОС

 • Бързи кредити за 1 000 лева, размер от 600 до 5 000 лева.
 • Кандидатстване само с лична карта, използвате парите за всякакви потребителски цели при ясни условия.
 • Условия за отпускане: български граждани, живеещи и работещи в страната, на възраст от 21 до 65 години за срока на заема.
 • Отговор до 30 минути.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Няма такси за откриване и поддръжка на разплащателна сметка.
 • Срок за погасяване от 12 до 36 месеца, на равни вноски.

4. КИНТИ.БГ

 • Бърз онлайн кредит до 1000 лева.
 • Условия за отпускане: български граждани над 18 години, да притежавате банкова сметка.
 • Одобрение от 5 до 20 минути, договора подписвате онлайн, изплащане до 12 месеца.
 • Прозрачни и ясни условия, безплатно кандидатстване, без такси за предсрочно погасяване.
 • Обезпечение: един поръчител, който трябва да представите до 3 дни след сключване на договора. Той трябва да работи на трудов договор най-малко от 6 месеца при последния работодател, да има осигурителен доход над 1 400 лева и чиста кредитна история.
 • Може да извършите рефинансиране на бързи кредити или да удължите срока на кредита.
 • Отстъпки спрямо кредитния профил на клиента.

5. ВИВУС

 • Кредит до 1300 лева, срок за погасяване до 30 дни.
 • Изисквания за получаване: български граждани над 19 години, покриващи минимални кредитни изисквания, предоставящи исканата информация в онлайн формата за кандидатстване.
 • Отговор до 15 минути.
 • Не се изискват поръчители, не се представят гаранции.
 • Ясни и разбираеми условия, няма такси за кандидатстване и превод на парите, без скрити такси и допълнителни разходи.
 • Всеки първи кредит до 400 лева е кредит без лихви, без такси, без никакво оскъпяване, връщате толкова колкото сте взели.
 • Може да получите допълнителна сума към активен кредит, може да удължите срока на заема неограничен брой пъти в рамките на една календарна година.
 • Работно време – 7 дни в седмицата, на официални празници и в почивни дни.