Кредит До 30000 Лева: И Без Поръчител

Необходимостта от кредит до 30000 лева без поръчител се формира от причини с най-различно естество. Сериозната сума може да ни е нужна за текущи битови задължения, ремонт, обзавеждане, довършителни работи в дома, закупуване на битова техника,  уреди, автомобил, семейни събития, мечтана екскурзия, почивка, лечение, образование, рефинансиране, обединяване на  заеми и други.
Решението да изтеглим кредит до 30000 лева, трябва да е подсигурено с детайлна информация за параметри, условия, изисквания, които предлагат банките или финансовите дружества. Стремежът ни когато теглим кредит до 30 000 лева е, той да бъде изгоден, полезен, ефективен, да изпълни своето предназначение, цели и да бъде върнат спокойно, без закъснение, съгласно погасителния план. Много са критериите на които трябва да отговаря успешния кредит.

Трябва да обмислим, да сравним предимства и недостатъци на предложенията на финансовите институции, за да намерим оптималния, нашия вариант. Ще Ви запознаем с няколко оферти за кредит до 30000 лева, като някои от тях са без поръчител:

1. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – Стандартен потребителски кредит

 • Валута лева или равностойността им в евро или щатски долари, размер до 30 000 лева, срок за погасяване до 7 години.
 • Условия за отпускане: да работите на безсрочен трудов договор от най-малко 6 месеца назад при последния работодател.
 • Преференциален лихвен процент /независимо от валутата на кредита/ при превод на заплатата в банката, допълнителни отстъпки в лихвата при ползване на дебитна карта или кредитна карта, застраховки към ЗАД Армеец и други продукти на банката.
 • Изискват се 2 поръчители.
 • Няма такси за усвояване и управление на кредита.
 • Детайла информация по телефон или във всеки офис на банката.
 • https://www.ccbank.bg/bg/

2. KLEAR – Потребителски кредит без поръчител

 • Финансиране до 30000 лева, срок за връщане до 5 години.
 • Условия за отпускане: редовни доказуеми доходи и добра кредитна история.
 • Кредит без поръчител, не необходим превод на работна заплата в банката.
 • Потребителски кредит с фиксирана лихва /зависи от индивидуалните обстоятелства на кредитополучателя/ и равни месечни вноски.
 • Една такса дължима при усвояване на средствата.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Без скрити разходи.

3. БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА – Стандартен потребителски кредит със или без превод на работна заплата

 • Валута: лева, размер до 30000 лева, срок за погасяване до 10 години /120 месеца/.
 • Обезпечение: залог на работна заплата и/или поръчителство (може и без поръчител)
 • Променлив лихвен процент, образуван от основен лихвен процент и фиксирана надбавка. По-нисък при превод на работна заплата.
 • Има еднократна такса за кандидатстване и проучване, дължима на два етапа – при подаване на искането и при подписване на договора.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Начин на погасяване: избор между равни или намаляващи месечни вноски.

4. АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ – Потребителски кредит

 • Валута лева или евро, размер до 30000 лева, срок за погасяване до 120 месеца.
 • Индивидуални условия по кредита в зависимост от кредитния рейтинг на клиентите и изискванията за кредитоспособност.
 • Променлив лихвен процент, независимо от валутата.
 • Има такси: за проучване и изготвяне на становище, месечна такса за подържане на разплащателна сметка и такса за годишно обслужване на кредитна карта.

5. СИС КРЕДИТ – Личен кредит с обезпечение, но без поръчител

 • Размер от 3 000 до 30000 лева, срок за погасяване от 1 месец до 2 години.
 • Безплатно лично консултиране.
 • Обезпечение: недвижимо имущество: жилище, УПИ, земеделска земя. Не трябва да е обременено с тежести.
 • Кредит без доказване на доход и без поръчител.
 • Кредитната история на клиентите не е от първостепенно значение за отпускане.
 • Отговор за одобрение – до 2 работни дни.
 • Погасяване на месечни вноски.
 • Няма такса за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Няма такси за: кандидатстване и разглеждане на документи, без месечна такса управление, без такса за оценка на имотите.