Кредит До Заплата Без Гарант

Често пъти изпадаме в затруднено финансово положение, не може да се справим с внезапно възникнали, неотложни разходи, нямаме време и възможност да изчакаме до заплата. Вариант е да намерим и изтеглим изгоден кредит до заплата без гарант (още наречен заем до заплата без поръчител), който трябва да е бърз и лесен, при облекчена процедура за отпускане и одобрение до минути.
Повечето финансови дружества изискват представянето на гарант, който може да е физическо лице или банка. Функцията на гаранта е да гарантира изпълнението на задълженията по договора за кредит.

Гарантът задължително трябва да отговаря на редица условия: към физическите лица има изисквания по отношение на възраст, трудова заетост /постоянен трудов договор/, платежоспособност,  размер на нетно /чисто/ възнаграждение, кредитна история и други; към банките – да са партньори на дружествата и други.

Трудно е да намерим гарант, които да отговаря на поставените условия, а ако не успеем, няма да ни отпуснат кредит. Ето защо търсим кредит до заплата без гарант, представяме Ви оферти на финансови дружества за бързи кредити – регистрирани в Централния Регистър на БНБ, администратори по Закона за защита на личните данни:

1. E-CASH.BG

 • Онлайн кредит до заплата без гарант и без обезпечение.
 • Размер до 1000 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Кредит без доказване на доход: не се изискват бележки от работодатели – дискретност и удобство.
 • Условия за отпускане: български граждани на възраст от 18 до 70 години.
 • Кредити за безработни, по майчинство, пенсионери, самонаети.
 • Заявката Ви се обработва незабавно, одобрение до минути, парите получавате същия ден, избирате по банков път или на каса Изипей.

2. ВИВУС

 • Изгоден кредит до заплата без гарант, без поръчители.
 • Размер от 50 до 1300 лева, срок за погасяване до 30 дни.
 • Изцяло онлайн, без посещение в офис.
 • Изисквания за получаване на заем: български граждани над 19 години, покриващи минимални кредитни изисквания, предоставили цялата необходима информация.
 • Пари до минути – одобрение до 15 минути.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване на парите.
 • Може да удължите срока неограничен брой пъти в рамките на една календарна година, може да теглите допълнителна сума пари.
 • Безлихвен кредит – всеки първи заем до 400 лева е с 0% лихва, 0 лева такса, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Работно време: 7 дни в седмицата, в почивни дни и на официални празници.

3. CREDIRECT

 • Кредит до заплата без гарант, размер до 500 лева, за срок от 6 месеца.
 • Кредит без трудов договор.
 • Няма условие за постоянен доход.
 • За всеки нов клиент – безлихвен кредит до 30 дни.

4. КРЕДИТ ГРУП

 • Кредит до заплата без гарант.
 • Размер от 100 до 500 лева, срок за погасяване от 3 до 18 месеца.
 • Усвояване до час.
 • 0% лихва за всеки първи кредит. До 21 дни може да погасите само главницата, точно, толкова колкото сте взели.
 • Няма такси и комисиони.
 • Избирате срок и погасявате на равни месечни вноски.

5. СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Кредит до заплата без гарант, размер от 50 до 500 лева, срок за погасяване до 30 дни.
 • Одобрение до 20 минути, бързи пари само с няколко клика.
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години, постоянни доходи и осигуровки, месечен доход по-висок от сумата на кредита, добра кредитна история.
 • Безплатно кандидатстване, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Може да удължите периода на кредита до заплата, може да рефинансирате.

Заплата е парично възнаграждение получавано от работещи, за вложен от тях труд или свършена работа, изплащано от работодатели.

Заплатата е основен източник на доходи за повечето хора в нашата страна, намиращи се в трудоспособна възраст. На заплатата разчитаме, тя покрива нашите потребности, задоволява интересите ни.
С нея се издържаме ние и нашите семейства, заплатата определя нашата покупателна способност.  Заплата е важна икономическа категория, която се регламентира от държавата, заплатите се отразяват върху цялата стопанска дейност и на свой ред се влияят от много фактори.