Кредитни Карти С Револвиращ Кредит

Средство за разплащане с което може да купувате стоки, услуги, почивки, екскурзии, самолетни билети, да наемете кола, да резервирате хотел, да плащате на бензиностанции и много други са кредитни карти с револвиращ кредит.
Те имат лимит, които се определя от издателя – банка или финансово дружество, и представлява  размерът на средствата които могат да се ползват от получателя.

Кредитните карти са  различни, но за всички се плаща лихва и такси – за издаване, годишна за обслужване, за теглене на пари в брой, всички имат гратисен период. Кредитните карти с револвиращ кредит има някои характерни особености и специфични характеристики, които разкриват тяхната същност, предназначение и приложение:

 • Известни са като отворени или възобновяеми. При всяко теглене и плащане парите намаляват, но може да ги възстановите и да ги ползвате отново.
 • Нямат точно определено предназначение, може да се използват за различни цели.
 • Размерът им се определя от банката, която ги издава.
 • Може да се използва цялата парична сума от кредита или само част от нея – решение взима кредитополучателя в зависимост от своите потребности. Няма ограничения при усвояване на парите – това важи за целия период на използване на кредита.
 • Лихва се начислява само върху усвоената част. Ако не използвате кредита, не се начислява, което позволява оптимално да управлявате разходите си. Лихвеният процент  е по-висок от колкото при другите видове заеми.
 • Таксите са по-малко защото не се налага да кандидатствате няколко пъти.
 • Срокът за връщане на заема се подновява, в повечето случаи автоматично.
 • Погасявате кредита, като внасяте определената част и отново  работите с нея.

Кредитни карти с револвиращ кредит може да превърнете в лесно, удобно и изгодно разплащателно средство, ако правилно и разумно ги ползвате. Не е за подценяване факта, че винаги имате на разположение пари, при бърз достъп. Ще Ви запознаем с условията при които водещи банки отпускат кредитни карти с револвиращ кредит в нашата страна.

1. ДСК

 • Свобода да разполагате със средства, когато са Ви необходими, по всяко време, навсякъде по света.
 • Валута на кредитните карти с револвиращ кредит: лева, евро или щатски долари.
 • Дължите лихва само върху използваната част. Безлихвен кредит до 45 дни. Ако в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежната дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки от търговец. Преференциални лихвени нива при изпълнение на някои условия.
 • Имате 15 календарни дни след падежната дата, да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение, ако имате възможност /получавате бонус/.
 • Без краен срок за погасяване. Вие решавате кога и как да издължавате.
 • Възможност за издаване без обезпечение.
 • Картите са с чип – висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшификации.
 • Разплащанията в Интернет са сигурни – за всяко плащане получавате еднократна 3-D парола при пазаруване в сайтове.
 • При кредитни карти с кредит до 1000 лева – няма изискване за доходите.
 • Може да захранвате картата със собствени средства, с които да разполагате над кредитния лимит.
 • Безплатни СМС известия: при извършване на транзакции и за дължимата сума за револвиране.
 • Може да издавате допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице.
 • Алтернативни възможности за получаване на месечно извлечение, информация за минималната сума за револвиране, улеснения при нейното внасяне.

2. ОББ

 • Кредитни карти с револвиращ кредит – „За теб +” – непрекъснат достъп до повече средства осигурени от допълнителни карти издадени към сметката на титуляра.
 • Предназначение: покупки в търговски обекти в България и чужбина – магазини, ресторанти, хотели, агенции и други, покупки по Интернет, теглене на пари от банкомат, ПОС терминал в нашата страна и чужбина.
 • Кредитна карта с кредит без обезпечение – Мастер Карт Стандарт и Виза Класик от 500 до 10 000 лева, Мастер Карт Голд от 10 001 до 20 000 лева. Размер на кредитен лимит при обезпечение на финансов залог депозит: до 95% от размера на депозита в лева или евро, до 80% от размера на депозита в щатски долари.
 • Лихва – само върху изразходваната сума.
 • Гратисен период до 55 дни при извършени покупки/плащания при търговци на ПОС терминал.
 • Отстъпки при покупки/плащания в определени обекти в страната и чужбина.
 • Пазарувате сега – погасявате на минимални месечни вноски.
 • Висока степен на защита – ЧИП технология.
 • Погасяването е по избор.
 • Автоматично подновяване на договора.

3. ЕКСПРЕС БАНК

 • Кредитна карта с револвиращ кредит TheONE – имате средства на разположение по всяко време, за да осъществите своите желания.
 • Валута – лева или евро, размер на кредитния лимит до 10000 лева.
 • Предварителен отговор на искане за размера на кредитния лимит до 10 минути, без заплащане на такса.
 • Валидност на картата до 3 години.
 • До 45 дни гратисен период за покупки на ПОС.
 • Кредитни карти с кредит без поръчител.
 • Погасителната вноска е минимална, не по-малка от дължимата лихва за отчетния период. Възможност за погасяване през Интернет банкиране, СМС или автоматично погасяване на минимална погасителна вноска.
 • Голяма отстъпка от такса обслужване при ползване на СМАРТ Пакет.
 • Своевременни месечни извлечения и СМС известявания за всяка извършена транзакция.
 • Защита на онлайн плащанията с 3D секретен код.
 • Най-важни предимства: помощ при пътуване в чужбина /възстановяване на някои разходи/, гаранция за най-добра цена, защита на покупките, застраховка „Злополука”, при настъпило неблагоприятно събитие.
 • Получавате актуална информация за състоянието на Вашите кредитни карти с револвиращ кредит от банкомат, разпечатвате последните 5 извършени транзакции.