Студентски Кредит Без Поръчител

Доста е трудно да се намери студентски кредит без поръчител и без обезпечение, въпреки това има варианти, които ще Ви представим на тази страница. Попринцип има банки, които макар и трудно биха предложили теглене на кредит за студенти само с лична карта и без поръчители.
Истината, е че студенските и докторанските заеми са рисковани за банките, тъй като повечето ни учащи се Вишисти са без доход. Все пак независимо дали сте редовна или задочна форма на обучение, варианти има. Те повечето са гарантирани от държавата според  Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Тогава банките могат да си позволят да не изискват поръчителство.

1. Потребителски кредит за студенти и докторанти “Добро Начало“ от Общинска Банка

Кредит “Добро Начало“ е потребителски заем за студенти без поръчител за суми до 10000 лева. Ако искате пари на заем над тази сума, ще трябва да предоставите обезпечение. Срокът му на погасяване е до 10 години.

Има и гратисен период към този заем – не повече от 12 месеца. Изплащането му е на равни месечни анюитетни вноски или по друг договорен погасителен план.

За да получите този заем, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Да сте пълнолетен български гражданин с постоянно местоживеене в България.
 • Да не сте навършили 35 години.
 • Да се обучавате във Висше учебно заведени на територията на страната ни.
 • Да сте в една от следните форми на обучение: редовна; задочно обучение; вечерно или дистанционно.
 • Трябва да се обучавате и за „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“.

Този кредит е за финансиране на разходи, свързани с обучението (например – семестриални такси, покупка на компютър, учебници, издръжка и др.), финансиране на студентски бригади или рефинансиране на задължения към други кредитори. Без такса за предсрочно погасяване.

Това е един от малкото варианти за студентски кредит без поръчител в страната ни.

Уебсайт на банката: www.municipalbank.bg

2. Студентски Кредит от Пощенска Банка

Това е кредит за студенти без обезпечение и без поръчител, който може да заявите много бързо и лесно онлайн през сайта на банката. Заемът е гарантиран с държавна финансова подкрепа и се отпуска съгласно Закон за кредитиране на студенти и докторанти.

Може да ползвате този заем за: плащане на семестриални такси, разходи за обучение или издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението.

За да вземето този заем, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте студент или докторант и да сте български гражданин или да сте граждани на друга държава, която е членка на Европейския съюз или пък граждани на Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
 • Да не сте навършили 35 години.
 • Да сте редовна форма на обучение.
 • Да се обучавате и за „бакалавър“, „магистър“ или „доктор“ в създадено в България висше училище или научна организация (като БАН и др.).
 • Да не сте прекъснали или отстранени от обучение. Тук изключение правят случаите на прекъсване поради болест, майчинство или за обучение другаде.

Валутата на кредита е в лева, максималният срок на погасяване е до 10 години. Размерът на кредита варира и зависи от целта, за която го искате. Има и гратисен период – една година.

Начинът на изплащане е на равни (анюитетни) месечни вноски, които почвате да погасявате след изтичане на гратисния период.

Уебсайт на банката: www.postbank.bg

3. Кредит за студенти и докторанти от Банка Алианц

Този заем също е вариант за тези, които търсят студентски кредит без поръчител и без обезпечение. Това е заем за студенти и докторанти, който също е по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Кредитът се отпуска в лева и се гарантира от държавата. Може да получите заема за 2 вида цели: за обучение и за издръжка. Изисквания, за да кандидатствате и получите заема са:

 • Да сте студент или докторант и да сте български гражданин или да сте граждани на друга държава, която е членка на Европейския съюз или на Конфедерация Швейцария.
 • Да нямате навършени 35 години.
 • Да сте редовна форма на обучение.
 • Да нямат придобита вече същата образователно-квалификационна степен.
 • Да не сте прекъснали или отстранени от обучение.

Както и при кредита от Пощенска банка и тук размерът на сумата зависи от целта, за която го искате. Има и гратисен период – една година.
Не дължите такси, комисиони или някакви други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита. Има възможност за гратисен период – 1 година.

Уебсайт на банкта: www.allianz.bg

Въпреки, че не е лесно да се открие студентски кредит без поръчител и без обезпечение има няколко интересни предложения от банки. Все пак внимавайте, сравнявайте лихвите, крайната сума, която трябва да погасите, таксите и допълнителните разходи. Четете внимателно условията и проучете няколко варианта.

Повечето от кредитите за студенти са с цел само обучение или издръжка. В повечето случаи не може да си вземете заем за обзавеждане, екскурзия или кредит за кола.