Кои Банки Дават Кредити На Пенсионери?

Кои банки отпускат кредити за пенсионери? Пенсионерите получават фиксирана месечна сума пари /пенсия/ за навършване на определена възраст и години трудов стаж. Размерът на пенсията в повечето случаи е недостатъчен за покриване на неотложните им разходи. За това много хора търсят кои банки дават кредити на пенсионери.
Пенсионерите могат да работят на трудов или граждански договор, като лица със свободна професия, стига да намерят работа, за да си помогнат, да  увеличат разполагаемия си доход.

Трудно се оправят хората в пенсионна възраст поради многото разходи, високите цени на стоки, лекарства и услуги. На голяма част от тях се налага да теглят кредити, за удовлетворяване на различни потребителски цели. Ще Ви запознаем с оферти на банки за кредити на пенсионери, за да изберете изгодно, ефективно решение при благоприятни характеристики.

1. Банка ДСК

 • Кредит за пенсионери за покупка на стоки, ремонт на дома или при нужда от свободни парични средства. Не се проследява тяхното целево използване.
 • Без възрастово ограничение при подаване молба за кредит.
 • Изисква се превод на пенсията по сметка в банката. Не е необходим документ за удостоверяването й.
 • Условие за отпускане: минимален размер на средства за издръжка на член от семейството 100 лева.
 • Валута лева или евро, размер от 500 лева /250 евро/ до 10 000 лева /5 000 евро/, срок за погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Обезпечение: залог на вземане на пенсия, заедно със залог на вземане по сметка.
 • Има гратисен период за издължаване на главница – 3 месеца.
 • Атрактивна лихва. Допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс и при изпълнение на някои условия.
 • Възможност за избор на минимална месечна вноска, при дълъг срок на погасяване – равна или намаляваща.

2. Централна Кооперативна Банка

 • Кредит за пенсионери при преференциални условия.
 • Размер кредит до 20000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Плаващ лихвен процент, независимо от валутата на кредита. По-нисък при получаване на пенсията в банката. Отстъпка при ползване на допълнителни услуги.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Обезпечение: до 5 000 лева – 1 поръчител, над тази сума – 2 поръчители.
 • Допълнителни продукти при пенсия над 250 лева – овърдрафт и международна кредитна карта с дълъг гратисен период, пазарувате без такси.
 • Срок за погасяване: до 2 000 лева до 2 години, над 2 000 лева до 7 години. Има кредитен калкулатор, за да пресметнете месечната си вноска.

3. Инвест Банка

 • Кредит за пенсионери за финансиране на текущи потребности.
 • Валута лева или евро, размер до 5 000 лева, срок за погасяване до 5 години, но не повече от оставащите на кредитополучателя до навършване на 75 години.
 • Обезпечение: залог на вземане по банкова сметка по която се превежда пенсията и допълнителни доходи, ако има такива.
 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита. По-висок след навършване на 70 години. Бонуси при ползване на услуги от банката и застрахователни продукти на ЗАД „България”. Лихвения процент се намалява при предоставяне на един поръчител.
 • Има такса за проучване, платима при отпускане на кредита.
 • Задължителни застраховки Злополука и заболяване при избран от банката застраховател.

4. ОББ – Потребителски кредит „Златна възраст”

 • Кредит за пенсионери, валута лева, размер от 1 000 до 10 000 лева, срок на издължаване от 12 до 60 месеца.
 • Обезпечение: залог върху бъдещи вземания с произход от пенсия, превеждани по сметка в банката.
 • Сумата се усвоява еднократно чрез заверяване на разплащателната сметка, с издадена банкова карта на титуляра – кредитополучател, след подписване на договора.
 • Фиксиран лихвен процент.
 • Рискова застраховка „Живот” в ЗАД „ДЗИ”.
 • Има такса за кандидатстване и разглеждане на документите за кредита.
 • Погасяване – равни месечни погасителни вноски на определено число от месеца.

5. Експресбанк – Експресо плюс

 • Потребителски кредит за пенсионери.
 • Изисквания: пенсията да се превежда в пълен размер по сметка в банката, да сте на възраст до 75 години в края на кредита.
 • Размер от 500 до 7 500 лева, срок за погасяване от 1 до 5 години.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Има такса за одобрение за кредит и за месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Необходимост от застраховка злополука за целия период на кредита.
 • Потребителски кредити онлайн – може да кандидатствате онлайн като отправите запитване и насрочите среща в офис на банката.

6. УниКредит Булбанк – Кредит за Вашите златни години

 • Потребителски кредити на пенсионери.
 • Валута лева, кредити до 10000 лева, срок за погасяване от 3 до 120 месеца.
 • Опростена процедура при кандидатстване.
 • Бързи пари – отговор до 2 часа.
 • Не се изисква обезпечение. В някои случаи съпругът/съпругата може да е съдлъжник по заема.
 • Условия за получаване: възраст в момента на кандидатстване за кредит – над 60 години, възраст при изтичане срока на кредита до 75 години.
 • Минимум документи за представяне: кредит лична карта и удостоверение за размера на пенсията от НОИ, ако тя не се получава по сметка в банката.
 • Кандидатстване – попълвате онлайн формата и кредитен консултант на банката се свързва с Вас, обаждате се по телефона или отивате в удобен, близък офис.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период. Лихвените условия зависят от размера на кредита, от срока за връщане и от наличието на превод на пенсията в банката.
 • Няма скрити такси и комисиони – пълна прозрачност. Има такса за разглеждане на документите.
 • Възможност за сключване на застраховка със застраховател, партньор на банката.
 • Погасителната вноска е според Вашите възможности и предпочитания.