Кредит на Вноски

Независимо дали става въпрос за банкови или за спешни и лесни заеми, най-популярни са кредити на вноски и по-точно с погасяване на месечни вноски. Много от тях са дори и без поръчител, само с лична карта. Има и такива без доказване на доход и без трудов договор.
Погасяването на равни вноски е много удобно. Ще спрем Вашето внимание на 10 кредити на месечни вноски (бързи и банкови), за да намерите своя вариант.

1. Обединена Българска Банка – Потребителски кредит

 • Според Вашето желание погасяването се извършва на вноски: равни месечни или намаляващи /равни плащания по главница и намаляваща лихва/.
 • Размер на кредита – до 20 000 лева, за всякакви потребителски цели. Изискуема възраст от 20 до 70 години.
 • Срок за погасяване: до 6 години за суми от 1 000 до 5 000 лева, до 8 години от 5 001 до 10 000 лева и до 10 години за суми над 10 001 лева.
 • Необходими документи: лична карта, молба-декларация за отпускане на кредит и документ удостоверяващ задължения в други банки.
 • Онлайн кандидатстване, обаждане по национален телефон или на място в удобен офис на ОББ.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка и такса по сметка обслужваща кредита.

2. Пощенска банка – Потребителски кредит

 • Кредити на вноски: равни месечни, съобразно Вашите планове и възможности. Правите точни изчисления с предоставения кредитен калкулатор, за да сте наясно предварително с разчетите.
 • Размер от 500 до 40 000 лева, срок за погасяване от 6 до 120 месеца.
 • Лихвени условия: съобразени с Вашия финансов профил. Отстъпки в лихвата при превод на работна заплата в банката и при ползване на пакетни продукти.
 • Улеснена процедура при кандидатстване – само с лична карта.
 • Бърз отговор в рамките на 2 работни часа и усвояване на парите до работен 1 час след одобрение и подписване на договора.
 • С парите от кредита, може да обедините задължения в едно.
 • Възможност за покритие на месечните вноски от програма „Защита на плащанията” при безработица, продължителна нетрудоспособност и други социални рискове.

3. ДСК – Кредит за клиенти, които превеждат работна  заплата по сметка в банката

 • Кредити на вноски: избирате между равни и намаляващи месечни.
 • Валута – лева или евро, размер от 500 /250/ до 10 000 лева /5 000 евро/, срок за погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата.
 • Няма възрастови ограничения при отпускане.
 • Има гратисен период за издължаване на главница – до 3 месеца.
 • Изискване за издръжка на член от семейството – до 100 лева месечно.
 • Обезпечение: залог върху вземане по трудово правоотношение, заедно със залог на вземане по сметка.
 • Може да заявите онлайн.
 • Променлив лихвен процент. Допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс и при изпълнение на допълнителни условия.
 • Има такса за разглеждане на искане и одобрение за кредит и месечна такса за ползване на платежен пакет.

4. Фератум – Кредит на вноски

 • Погасяване на вноски – равни месечни, сами избирате броя от 2 до 12.
 • Размер от 400 до 4 000 лева.
 • Лесно и дискретно, дружеството работи без почивен ден, денонощно може да заявите онлайн кредит на вноски.
 • Спешно одобрение – пари до минути, получавате парите същия ден.
 • Има гратисен период за погасяване.
 • Лихвата зависи от сумата и срока на кредита.
 • Няма скрити такси и допълнителни разходи.
 • За изпълнението на задълженията по договора за кредит предоставяте физическо лице гарант или банка партньор на дружеството.

5. Микро кредит – CrediHome

 • Кредит на вноски: месечни или седмични.
 • Размер от 200 до 3 000 лева, срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Удобно и достъпно кандидатстване.
 • Кредит лична карта – заем само срещу лична карта.
 • Не се изисква обезпечение, не трябват поръчители.
 • Кредит без доказване на доход.
 • Лихвата е фиксирана.
 • Взимате парите в брой.
 • Обслужване от персонален кредитен консултант.

6. Сити Кеш 2 WEEK

 • Кредити на вноски: двуседмични. Избирате период от 6 до 24 двуседмици.
 • Подходящ е за кредитоискатели които получават аванс и заплата на фиксирани дати в месеца.
 • Размер от 600 до 3 000 лева.
 • Необходими документи: заверено копие на личната карта и копие на трудов договор. Нужно е да сте осигурени поне на минималния осигурителен доход.

7. Изи кредит

 • Кредит на вноски: седмични – от 12 до 43. Събират се на удобно за Вас място от кредитен консултант.
 • Размер до 3 000 лева, ако сте клиент за първи път до 1 000 лева.
 • Обслужване във Вашия дом.
 • Получавате парите до 24 часа след подписване на договора в дома Ви или по Вашата Изи карта.
 • Предоставяте обезпечение до 3 дни след сключване на договора – двама поръчителя, които да отговарят на изисквания.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Няма такси за издаване, поддръжка, теглене и плащане.
 • Може да извършите рефинансиране на бързи кредити или да получите допълнителна сума.

8. Мини заем

 • Кредити на вноски – месечни.
 • Размер до 2 200 лева, срок за погасяване до 18 месеца.
 • Условия за отпускане: български граждани навършили 18 години, с постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес.
 • Онлайн процедура при кандидатстване, одобрение до 30 минути.
 • Изисква се обезпечение от 2 поръчители или банкова гаранция.
 • Фиксирани лихва и такси, без допълнителни плащания.
 • Отстъпки при коректно изплащане.
 • Може да удължите срока на заема или да го рефинансирате с по-голям.

9. Стик кредит

 • Кредити на месечни вноски от 200 до 1 500 лева.
 • Изцяло онлайн, получавате одобрение до минути, парите по банкова сметка или на каса Изи Пей.
 • Условия за отпускане: български граждани от 18 до 70 години с валидна лична карта, постоянни доходи и добра кредитна история.
 • Обезпечение: банкова гаранция или поръчител. Ако не предоставите се начислява неустойка.

10. Нет кредит

 • Кредити на вноски – равни до 12 месеца, размер от 300 до 1 500 лева.
 • Има детайлен кредитен калкулатор, за да направите своите изчисления.
 • Заявката се обработва бързо, парите получавате още същия ден.
 • Условия за отпускане: да сте на възраст от 18 до 65 години и да работите.
 • Изисква се обезпечение от поръчители или банкова гаранция.

Всички сме теглили кредити, поради различни причини. Недостиг на средства за текущи нужди, планирани разходи, покупки, инвестиции, образование, лечение, почивка или други семейни събития, ни принуждават да търсим финансиране от банки или финансови дружества.

Еднакво важно за кредитния процес е изгодното получаване на парите при най-благоприятните условия, както надеждното и добросъвестно издължаване – гаранция за бъдещо кредитиране, осигуряващо чисто кредитно досие и добра кредитна история.

Връщането на кредитите е от изключително важно значение за нашата репутация на платци, спазването на точните дати на падеж, без закъснения и просрочие е гаранция, че сме били максимално информирани как безпроблемно да погасим своите задължения.
Погасяването на кредитите се извършва чрез вноски, които се образуват от определен размер на главница и съответната лихва към нея.

Вноските са няколко вида в зависимост от съотношението им и от периода на внасяне. Равни – еднакви за целия период на погасяване, лихвата е по-голяма в началото, но постепенно намалява за сметка увеличението на главницата, ще платите по-голяма сума на банката като цяло, поради по-голямата лихва.

Намаляващи – вноската по главницата е фиксирана, а лихвата непрекъснато намалява, по-големи вноски в началото, но плащате по-малко лихва.

Първите са по-лесни за изпълнение и гарантират един постоянен и известен разход, който може да се планира, вторите изискват по-сериозни доходи, но осигуряват по-малко оскъпяване на цената на услугата кредит.

Начинът на получаване на доходите – седмично, на две седмици /аванс и заплата/ или веднъж месечно определя вноските съответно на седмични, двуседмични или месечни.

Правилно, прецизно изчисленият размер на вноската, съобразен с финансови възможности, разходи и приходи и точно фиксираната дата на падеж са от първостепенно значение за ритмично и коректно погасяване, без сътресения и затруднения, поносимо, удобно и издържано. На кредитния пазар се предлагат  различни видове кредити погасявани на вноски, от банки и финансови дружества.