Кредити с Лошо ЦКР в София

На столичани, понякога им се налага да търсят теглене на кредити с лошо ЦКР в София. На тази страница ще Ви представим няколко такива варианта за заеми с лоша кредитна история в София и то с кандидатстване онлайн – лесно и бързо.
Ако  Ви трябва  заем  с минимум документи и решите да търсите кредитор, имайте в предвид, че той непременно ще се запознае с Вашата кредитна история.

Проследяването и проверката на  кредитната история е задължително условие при отпускането на кредит. Какви платци сме, по какъв начин се издължаваме, спазваме ли точно подписания индивидуален погасителен план, съобразяваме ли се с датата на падеж, с размера на погасителните вноски е важно и съществено за всеки кредитор.

Той се информира за кредитната ни история, която се съхранява в кредитно досие, намиращо се в Централния Кредитен Регистър на БНБ. Кредитната история ясно и категорично говори за нас, как погасяваме задълженията си – дали сме стриктни, добросъвестни и надеждни или финансовите затруднения ни объркват, дезорганизират и не сме в състояние да плащаме, изпадаме в просрочие. Ето част от фирмите, които могат да ви отпуснат кредит с лошо ЦКР в София:

1. ЛЕННО

 • Кредити с лошо ЦКР в София. Заеми обезпечени с ипотека – дома Ви или друг недвижим имот. Ипотеката не е прехвърляне на собственост.
 • Предназначен за физически лица и бизнес клиенти.
 • Кредит без трудов договор и без доказване на доходи, обороти, текущи задължения.
 • Кандидатствате онлайн, без обвързване и без посещение в офис.
 • Размерът на кредита се определя индивидуално, съобразно обезпечението, кредитоспособността на клиента, ликвидността и ликвидационната стойност на имота. Възможност за обединяване на лоши кредити.
 • Предварително одобрение до определена сума до 2 часа, след представяне на необходимата информация.
 • Не се изисква такса за кандидатстване.
 • Усвоявате пари предварително, за да набавите нужните документи, а цялата сума получавате до 48 часа след вписване на първата по ред ипотека.
 • Валута на кредитите: евро, срок за погасяване от 3 до 36 месеца. Може да погасявате в лева.
 • Фиксирани лихви и постоянни месечни вноски. Възможност за индивидуален погасителен план, намаляващи вноски и гратисни периоди.
 • Има възможност за разсрочване на заема при определени условия и за рефинансиране.
 • Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

2. NOVO.BG

 • Кредити за хора с лошо ЦКР в София, без доказан доход.
 • Ипотечни кредити без доказване на доход, изискващи залог върху имот – апартаменти, къщи, търговски имоти, земеделски земи, бизнес имоти.
 • Размер на финансиране: до 70% от пазарната стойност на имота.
 • Различни кредитни продукти, съобразени с Вашите финансови възможности: Кредит Макс, Стандарт, Традиционен и други.
 • Ниски пазарни лихви и голям гратисен период.
 • Няма такси за предсрочно погасяване и рефинансиране. Няма такси за оценка на риска, обработка на документи и усвояване на кредита. Без скрити такси.
 • Възможност за месечно изплащане само на лихва и малки вноски.

3. КРЕДИТ ГРУП

 • Кредит с лошо ЦКР в София.
 • Размер – кредит до 100000 лева, срок от 3 месеца до 7 години.
 • Обезпечение: ипотека върху застроен имот в или близо до големите областни центрове – къща, апартамент, магазин, офис, парцел, земеделска земя.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Няма такси за разглеждане, одобрение, обслужване, управление. Без такса за оценка на имота.
 • Гратисен период, безлихвен период и гъвкав погасителен план – анюитетен, само лихва, кредитна линия.
 • Предварително одобрение за 1 ден, усвояване на кредита до 3 дни.
 • Може да рефинансирате или да погасявате по всяко време.

4. ФИНАНСЦЕНТЪР

 • Кредити с лошо ЦКР в София.
 • Кредит обезпечен с ипотека – жилище, търговска площ, парцел и други. Без доказване на доходи.
 • Размер: минимален – 5 000 лева, максимален – определя се индивидуално в зависимост от финансовото състояние. От 30% до 50% от стойността на имота.
 • Предназначен за физически лица без достъп до банково кредитиране, стартиращи бизнес начинания, спешна нужда от оборотни средства, потребност от по-големи суми.
 • Попълвате онлайн формуляр и от дружеството се свързват с Вас, за да уточните детайлите.
 • Одобрение до 1 час. Получавате парите по банков път до 24 часа след вписване на ипотеката.
 • Фиксирана лихва и постоянна вноска за целия период.
 • Без такси.
 • Срок за погасяване – от 6 до 60 месеца.