Кредити За Строителство

В България вече може да намерите много и най-различни кредити за строителство – както на къща или вила, така и на бизнес сгради и фирмени помещения. Независимо дали търсите ипотечен кредит за жилищно строителство или инвестиционен кредит за Вашите фирмени строителни нужди, вариантите са доста и ще разгледаме няколко от тях.
Кредитът за строеж може да е краткосрочен или дългосрочен и той е с обезпечение недвижим имот. Вълнуващо е да теглите заем за финансиране на строеж на дом, но трябва да бъдете внимателни и да четете всички клаузи, условия, лихви, такси и т.н.

1. Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент от ОББ

Това е специализиран заем с цел закупуване на жилищен имот, строителство и довършителни работи. Той е с фиксиран лихвен процент за първите 3 години, след това е променлив.

При кандидатстването не дължите такса за кандидатстване. Предварителното одобрение е много бързо –  до 1 ден, дори още преди да е избран имот за закупуване.

С други думи, Вие може да получите предварителното одобрение за този строителен кредит, без да е нужно да представяте документи за определен недвижим имот.

Максималният размер на кредита е доста висок – до 250000 евро или до 500000 лева. Срокът на погасяване е до 30 години.

За да кандидатствате за този заем трябва дa отидете в един от клоновете на ОББ с лична карта и документ за доход.

Интересното при ОББ е, че имат специална програма – UBanker, която е за улеснение при кандидатстване по ипотечен кредит.

Служител на банката маже да бъде Ваш личен UBanker, ако желаете, за да Ви помогне с професионлни съвети при покупката на нов дом или при тегленето на кредити за строителство. Консултациите се провеждат лично с Вас и в удобно за Вас време и място.

Уебсайт на банката: www.ubb.bg

2. Кредит за строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот от Банка ДСК

Банка ДСК напостедък има доста интересни и иновативни финансови решения включително и кредити за строителство на къща или друг имот и довършителни работи.

С него имате възможност да построите, да довършите Вашето ново жилище или ако искате да направите различни подобрения на Вашия жилищен имот.

Максималната сума, която може да получите е до 400000 лева или до 200000 евро. Максималният срок на издължаване е до 30 години.

Този кредит включва и задължителна разплащателна сметка в Банка ДСК и задължителна застраховка имот.

Кандидатстването е в офис на банката, но може да заявите и онлайн предварителна консултация за кредити за строителство.

Уебсайт на банката: https://dskbank.bg/

3. Жилищен/ипотечен кредит „Право на избор“ от Fibank

Това е сравнително нов кредит срещу ипотека за строеж с изключително атрактивни лихви, които са в съответствие с Вашата кредитна история. Освен това този заем е и без такси за кандидатстване, за отпускане, управление или ангажимент.

Интересното при този заем е че той е с неограничен размер на сумата и също така е с до 100% финансиране от пазарната стойност на имота.

Жилищен/ипотечен кредит „Право на избор“ Ви дава възможност да купите или да построите нов дом или да ремонтирате вече готово жилище. Освен това може да ползвате и заема за рефинансиране на ипотечен кредит или да покриете други Ваши финансови нужди.

Валутата на кредита е в левове или евро – както Вие искате.

Срокът за погасяване е 2 вида: за кредит за покупка на недвижим имот – до 35 години, а за кредит за ремонт или други текущи нужди – до 30 години. Като предишните и това е кредит на вноски – равни месечни погасителни вноски.

Като обезпечение по този кредит могат да служат недвижим имот, урегулиран поземлен имот;
или земеделска земя.

4. Инвестиционни кредити от Societe Generale Експресбанк

Societe Generale Експресбанк предлага инвестиционни кредити за фирмени и бизнес кредити. Те също могат да бъдат използвани като кредити за строителство на бизнес сгради.

Ако сте фирма може да ползвате този заем и за покупка на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства, закупуване на предприятия, инвестиции като покупка на дялове и акции или за придобиване на различно по вид недвижимо имущество.

Може да кандидатствате предварително и онлайн през сайта на банката или да отидете направо в офис на Societe Generale Експресбанк.

Срокът на този инвестиционен кредит за строеж и други бизнес дейности може да достигне 10 години.

Уебсайт на банката: www.sgeb.bg

Както виждате вариатни за кредити за строеж има. Разбира се всички ние търсим най-изгоден жилищен кредит или фирмен такъв. За това сравнявайте внимателно условията по различните варианти и внимавайте за дребния шрифт.