Кредити Енергийна Ефективност

Ако се питате кои банки дават кредити енергийна ефективност за физически лица или юридически лица, тази страница ще Ви е полезна. Независимо дали искате да си купите климатици, дограма или друго оборудване с кредит енергийна ефективност за дома, вариантите не са малко.
Не само банки предлагащи кредит енергийна ефективност, има и други финансови институции, които отпускат такива, дори и за юридически лица и фирми. Нека видим няколко предложения.

1. Кредит енергийна ефективност за проект в къща от банка Пиреус

Този кредит е за физически лица с цел финансиране на енергоефективен проект в къща с РЗП до 500 кв.м. Къщата може да бъде както ново строителство, така и вече къща в експлоатация.

Този заем има 2 варианта – кредит без обезпечение и с ипотека (обезпечение) върху недвижимо имущество. Без обезпечение може да получите до 40000 лева, а ако искате да изтеглите кредит срещу ипотека може да получите до 100000 лева.

Срокът на погасяване също е 2 вида – до 120 месеци за необезпечените кредити и до 420 месеци – за кредитите с ипотека.

В допълнение лихвеният процент по ипотечния заем е в пъти по-нисък от този по незобезпечния такъв.

Сумата на кредита не може да е повече от сумата на инвестицията в енергоефективния проект.

Основните такса, която трябва да платите е за оценка на кредитния риск – 1,50% от одобрената сума. Няма такса за кандидатстване. Като допълнително изискване към този заем е сключване на застраховка „Живот“.

Уебсайт на банката: www.piraeusbank.bg

2. Кредити енергийна ефективност от OББ

Този заем от ОББ за физически лица е възможност за домакинствата да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в енергоспестяващи технологии и намаляване на разходите за отопление или електричество.

Безвъзмездна помощ се предоставя от Международен фонд „Козлодуй” и е в размер на 15% за кредит на ниво къща и 15% за кредит на ниво блок.

Този заем се отпуска по програма на Европейската банка за развитие.

Сумата на кредита е от 500 до 50 000 лева. Срок на погасяване: за суми до 10 000 лв. – до 5 години; над 10 000 лв. – до 10 години.

Тук дължите 2 основни такси – такса за кандидатстване – 30 лв и такса кредитна оценка.

Имате възможност и за активиране на живото-застрахователна програма.

С този кредит може да финансирате покупка на прозорци и дограми, изолации, котли и печки, термопомпени системи, слънчеви водонагреватели, сградни отоплителни инсталации, климатици, асансьори, вентилационни системи и др.

Уебсайт на банката: www.ubb.bg

3. Кредит енергийна ефективност за малките и средни предприятия от Уникредит Булбанк

Това са бизнес кредити енергийна ефективност за юридически лица и фирми. Той е по европейската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Програмата цели да даде подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

За да кандидатствате за този заем, трябва да сте микро, малко или средно предприятие и да имате минимум три приключени финансови години.
Освен това Вашия бизнес трябва да оперира в една от следните сфери: строителство, добивна промишленост, преработваща промишленост, електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, канализационни услуги, управление на отпадъци, доставяне на води.

Уебсайт на банката: www.unicreditbulbank.bg

Какво е кредит енергийна ефективност?

Кредити енергийната ефективност са заеми, които можете да вземете от банка или друг кредитор с цел финансиране на инвестиции и покупки, които водят до намаляване на използването на енергия или горива.

Кредитите енергийната ефективност могат да бъдат както потребителски кредити без обезпечение, така и ипотечни кредити с обезпечение имот.

В България, кредитите енергийна ефективност се отпускат по програмата REECL, създадена от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Програмата REECL предлага целеви кредити на физически лица, сдружения на етажни собственици или фирми за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилищни сгради и жилищни сгради ново строителство.

Програмата REECL предвижда и безвъзмездна помощ за кредитополучателите, която е в размер на 15% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки.

Средствата за безвъзмездните помощи се осигуряват от Международен фонд Козлодуй (KIDSF).

Кой може да получи кредити енергийна ефективност по програмата REECL?

REECL е за домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми предлагащи услуги.

Как се получава кредит енергийна ефективност?

Получава се чрез български търговски банки – партньори на програмата. Към този момент финансиращи банки за физически лица са само Обединена Българска банка (ОББ) и Банка Пиреос България, които рагледахме по-горе.

Кредитополучателите нямат право да използват парите от кредити по Програма REECL за рефинансиране на задължения.

За сметка на това пък може да се кандидатствате и ползвате повече от един кредит по Програма REECL за финансиране на енергоспестяващи нужди.