10 Топ Кредити Без Превод на Работна Заплата

На тази страница ще Ви представим топ 10 кредити без превод на работна заплата и без поръчител също – лесни и с бързо одобрение. Известно ни е, че работната заплата е основен източник на доходи за повечето от нас. Тя ни осигурява средства за препитание, покрива нашите разходи за стоки и услуги, от нея харчим за образование, лечение, почивка и всичко необходимо за нашето семейство и неговия живот. Ако имаме отпуснат кредит – с работната заплата го погасяваме.
Важно е в коя банка е нашият превод на работна заплата, там ползваме отстъпки, преференции, бонуси, пакетни програми. Преводът на работна заплата в банката от която сме усвоили кредит е своеобразно обезпечение, гаранция за кредитора, че издължаването на заема ще стане по-лесно и безпрепятствено.

Забавим ли погасителните вноски, спрем ли да плащаме, банката може да  направи запор на работната ни заплата или да си осигури приоритетно изтегляне на средства за месечната вноска по заема.

При кредит без превод на работна заплата условията по заема не са толкова изгодни, няма как да ползваме банкови продукти и услуги с по-добри условия от стандартните, няма да имаме достъп до специално създадени услуги за банкиране, ще се лишим от спестовни и картови продукти и други.

За да се извърши превод на работна заплата в определена банка, задължително се изисква съгласие на работодателя. Може да имаме основателни причини и да искаме да изтеглим кредит от банка без превод на работна заплата. Ще се спрем на топ 10 кредити без превод на работна заплата.

1.УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Потребителски кредит – Бързо, кредит

 • Кредит без изискване за превод на работна заплата, кандидатстване само с лична карта, онлайн запитване, по телефон или в удобен офис.
 • Размер – кредит до 10000 лева, срок за погасяване: от 3 до 72 месеца.
 • Без поръчители, без обезпечение.
 • Отговор до 2 часа.
 • Потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период на кредита, зависи от размер и срок.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Възможност за сключване на застраховка със застраховател, партньор на банката.

2. ОББ – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Кредити без превод на работна заплата.
 • Размер – кредит до 20000 лева, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Фиксиран лихвен процент при атрактивни финансови условия.
 • Без поръчители.
 • Бързо и лесно отпускане.
 • Няма такси за кандидатстване, има за кредитна оценка и за сметка, обслужваща кредита.
 • Необходими документи: молба-декларация за отпускане и лична карта.
 • Начин на погасяване – равни месечни вноски, може да погасявате от банкомат на банката.
 • Възможност за активиране на застрахователна програма – „Защита на кредита”.

3. ПИРЕОС БАНКА – Потребителски кредит без превод на работна заплата

 • Кредит без изискване за превод на работна заплата.
 • Валута – лева, кредит до 5000 лева, срок от 12 до 36 месеца.
 • Теглене на кредит с лична карта, отговор до 30 минути.
 • Условия: български граждани живеещи и работещи в страната, възраст не по-малко от 21 години при отпускане и не повече от 65 години при изтичане срока на кредита.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Има такси за разглеждане на документи и за оценка на кредитния риск.
 • Месечни равни погасителни вноски – на 15 или 30 число.

4. ТЕКСИМ БАНК – Потребителски кредит без поръчители

 • Кредити без превод на работна заплата.
 • Валута – лева или евро, размер до 7 000 лева /3 500 евро/, срок за погасяване до 7 години.
 • Кандидатстване в офис на банката, одобрение до 2 часа.
 • Без поръчител.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни, дееспособни граждани максимум 68 години при изтичане срока на кредита, с доходи от безсрочен трудов договор, ДУК, свободна професия, пенсия, добра кредитна история.
 • Променлив годишен лихвен процент /референтен плюс фиксирана надбавка/.
 • Такси: за разглеждане на искането за кредит, за одобрение на кредитната сделка, за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Погасяване – на еднакви месечни вноски.
 • Възможност за застраховка „Живот”.

5. РАЙФАЙЗЕНБАНК – Стандартен потребителски кредит без превод на работна заплата

 • Размер от 1 000 до 35 000 лева, срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.
 • Онлайн запитване, заявяване на среща с кредитен консултант, посещение в офис.
 • Референтен лихвен процент и фиксирана надбавка, съобразени с индивидуалния клиентски профил.
 • Има такса за разглеждане на документи, за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Възможност за издаване на кредитна карта без такса за обслужване през първата година.
 • Допълнителни удобства с пакет „Комфорт”.
 • Застраховка – пакет „Живот плюс” за срока на кредита.

6. БАКБ – Стандартен потребителски кредит без превод на работна заплата

 • Валута – лева, размер до 30 000, срок за погасяване до 7 години /за кредити до 15 000 лева/, до 10 години /над 15 001 лева/.
 • Изискват се поръчители: един за кредити до 20 000 лева и двама при заем над тази сума.
 • Променлив годишен лихвен процент, формиран от основен и фиксирана надбавка.
 • Има еднократна такса за кандидатстване и проучване, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Начини за погасяване: равни или намаляващи месечни вноски.

7. ПОЩЕНСКА БАНКА – Потребителски кредит с ипотека без превод на работна заплата

 • Валута – лева или евро, финансиране до 100 000 лева, срок за погасяване от 5 до 25 години.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Може да заявите безплатна видео консултация по Скайп, за да получите отговор на Вашите въпроси.
 • Променлив годишен лихвен процент.
 • Има такси за оценка на кредитоспособността, за оценка на обезпечението и документален анализ, за пакетни програми.
 • Няма първоначални такси.
 • Допълнителни услуги, комплексно обслужване, преференции.

8. ТИ БИ АЙ БАНК – Кредит бързи пари

 • Кредит без превод на работна заплата.
 • Размер до 10 000 лева, срок за погасяване до 48 месеца.
 • Кандидатстване само с документ за самоличност: онлайн или в офис.
 • Одобрение до 15 минути.
 • Без поръчител, няма бюрокрация.
 • Предварително сте наясно с лихви, такси, цялата дължима сума.
 • Плащане на вноските: по банков път, в офис, каса Изипей, електронно, Кеш терминал, банкомат, иновативна услуга и други.
 • Застраховки: Живот и Безработица.

9. АСЕТ БАНК – Потребителски кредит без обезпечение

 • Кредити без превод на работна заплата и без обезпечение.
 • Валута: лева или евро, размер до 7 000 лева, срок за издължаване до 60 месеца.
 • Предоставя се на пълнолетни, дееспособни граждани работещи на безсрочен трудов договор, граждански договори, еднолични търговци, свободни професии с регулярни и стабилни доходи.
 • Не се проследява изразходването на средствата.
 • Конкурентни лихвени нива. Променлив годишен лихвен процент.
 • Няма такси за усвояване, управление и предсрочно погасяване. Има такси за първоначално приемане на документи, кредитен анализ и месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Има гратисен период.
 • Начин за погасяване – равни или намаляващи вноски.

10. ПИБ – Жилищен/ипотечен кредит – Право на избор

 • Кредити без превод на работна заплата.
 • Валута: лева или евро, неограничен размер на заема, до 100% финансиране от пазарната стойност на имота.
 • Обезпечение: ипотека върху закупувания или друг недвижим имот, намиращ се в жилищна или административна сграда, УПИ, земеделска земя до 6 категория.
 • Атрактивни лихви, съобразени с Вашия кредитен рейтинг. Фиксиран лихвен процент за първата година, променлив за останалия период.
 • Няма такси за кандидатстване, управление и отпускане.
 • При рефинансиране на кредит от друга банка, държавните и нотариални такси за ипотеката на имота са за сметка на банката.
 • Срок за погасяване до 35 години.
 • Застраховка: Спокойствие с ПИБ. Допълнителни услуги, облекчения.