Кредити от Банки без Поръчител

На днешно време могат да се намерят бързо и лесно потребителски кредити от банки без поръчител и без обезпечение, дори с онлай кандидатстване и то за различни суми, дори до 50000 лева. Кандидатстването в повечето случаи е експресно, без посещения на място в банката.
Условията са различни, има варианти както с фиксирана лихва, така и с променлива. На тази страница сме подбрали 10 потребителски банкови кредити без поръчители, съдлъжници или гаранти. Има варианти и само с лична карта.

1. Кредит без потъчител от Тексим Банк

Това е популярен заем от Тексим Банк със спешно и бързо одобрение – само до 2 часа. Максималната сума, която може да получите обаче е до 7000 лева или 3500 евро. Може да кандидатствате онлайн, по телефона или на място в банката – както Ви е най-удобно.

Погасяването е на равни месечни вноски и няма такса за предсрочно погасяване. Също така няма и изискване да превеждате заплатата си по сметка на банката.

Уебсайт на банката: www.teximbank.bg

2. Кредит Експресо от Сосиете Женерал Експресбанк

Ако търсите кредити от банки без поръчител с фиксирана лихва и за сума до 50000 лева или до 25000 евро, това предложение може да Ви е интересно. Кредит Експресо е с фиксирана лихва и срок на погасяване до 10 години.

Бързо одобрение и отпускане, без излишна документация. Лихвените условия са доста атрактивни, а може да ползвате и  18 месеца частичен гратисен период. Има и преференциални условия при превод на работна Ви заплата по сметка на банката.

Уебсайт на банката: www.sgeb.bg

3. Потребителските кредити от Fibank 

Това също е банков заем без поръчител за голяма сума – до 50000 лева – само срещу лична карта. Срокът за погасяване е стандартен – до 10 години. Погасява се на равни месечни вноски.

Интересното при него е, че ако кандидатствате онлайн не плащате такса за кандидатстване. Освен това този заем е и без такса за предсрочно погасяване на кредита.

Уебсайт на банката: www.fibank.bg

4. Кредит Бързи Пари от Ти Би Ай Банк

И това е един от най-популярните бързи потребителски кредити от банки без поръчител с много лесно, бързо и удобно кандидатстване и получаване на парите. Одобрението е от 5 минути до 2 часа – кредит веднага, за спешни нужди.

Максималната сума на заема е до 10000 лева. Може да кандидатствате по 3 начина, онлайн, на място в офис на банката или да вземете кредит по телефона. Това е кредит само с лична карта, без излишни документи.

Уебсайт на банката: https://tbibank.bg

5. Потребителски кредит без поръчител от Интернешънъл Асет Банк 

Този бърз потребителски кредит е предназначе за покриване на различни текущи или спешни нужди като за лечение, студентски кредит без поръчител, покупка на обзавеждане, кредит за кола, рефинансиране на заеми и др.

Максималната сума, която може да получите по този заем е до 7000 лева. Лихвените нива са конкурентни, а заемът може да се ползва също и от хора със свободни професии и самонаети лица.

Уебсайт на банката: http://iabank.bg

6. Кредит Доверие от ЦКБ

Този заем е без поръчител до 15000 лева, ако искате по-голяма сума трябва да намерите поръчители. В допълнение, ако сте с добър осигурителен доход и остатъчен доход и се съгласите да превеждате заплатата си по сметка на банката, може да получите до 30000 лева без поръчителство.

За да получите този заем е необходимо да работите на трудов договор или да сте държавен служител. Срокът на погасяване е до 10 години.

Уебсайт на банката: www.ccbank.bg

7. „Бързо Кредит“ от Уникредит Булбанк

Това е бърз потребителски кредит до 10000 лева, кредит лична карта –  само с лична карта без поръчител и без обезпечение. Лихвата е фиксирана за целия срок на заема. Не се изисква и превод на работната Ви заплата по сметка на банката.

Одобрението е лесно и бързо – само до 2 часа. Срокът на погасяване е до 72 месеца. Лихвените условия са спрямо размера и срока на кредита.

Уебсайт на банката: www.unicreditbulbank.bg

8. Кредити от БНП Париба

БНП Париба също е вариант за тези, които търсят потребителски кредити от банки без поръчител. Тук сумата, която може да получите е доста висока – до 80000 лева и то без поръчител.

БНП Париба предлага различни видове кредити като например: кредит за кола, кредит за ремонт, обзавеждане, кредит за обединяване на бързи кредити и задължения, кредит за лични цели и т.н.

Уебсайт: www.bnpparibas-pf.bg

9. Кредит „Моменто“ от Пощенска Банка

И този заем влиза в графата на лесните кредити от банки без поръчител. Одобрението е лесно и експресно – само до 40 минути. Лихвените нива са изгодни.
Предлага се на територията на град София и за него може да кандидатствате на място в офис на банката.

Уебсайт на банката: www.postbank.bg

10. Потребителски кредит от ОББ

Това е заем от ОББ до 20000 лева предназначен за лица на между 20 и 70 години. Срокът на погасяване е до 10 години. Може да изберете между 2 начина на погасяване – на равни вноски или с равни плащания по главницата и намаляваща лихва.

За да кандидатствате по този заем са Ви нужни: лична карта, молба-декларация за кредит и документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка. Без такса за кандидатстване.

Уебсайт на банката: www.ubb.bg