Ипотечни Кредити Без Превод На Работна Заплата

Търсите ли жилищни и ипотечни кредити без превод на работна заплата? На тази страница ще Ви представим 4 такива. Задължително обезпечение на ипотечните кредити е учредяване, вписване на първа по ред ипотека върху недвижим имот. Тя  внася сигурност и гаранция при изпълнение на договорните задължения и възвращаемост на предоставените пари от кредитора по ипотечния кредит.
Средствата се отпускат за продължителен период от време, размера им е голям. За някой банки и финансови дружества ипотеката не е достатъчна, те искат допълнителни обезпечения, превод на доходите на кредитополучателите по сметка в съответните финансови институции, отпуснали заема. Ще Ви запознаем с предложения на банки, предлагащи ипотечни кредити без превод на работна заплата.

1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

 • Ипотечни кредити без превод на работна заплата.
 • Предназначение – за удовлетворяване на различни финансови нужди, за кредити за строителство или кредит за покупка на къща, за ремонт, рефинансиране на ипотечни кредити, погасяване на съществуващи задължения.
 • Неограничен размер на кредита, до 100% финансиране от пазарната стойност на имота. Валута – лева или евро.
 • Обезпечение: закупувания или друг недвижим имот /в жилищна или административна сграда/, УПИ, земеделска земя до 6 категория.
 • Получавате проект за договор, може да вземете решение за сключване до 14 дни.
 • Атрактивни лихви съобразени с кредитния рейтинг. За първата година – фиксиран годишен лихвен процент, за останалия период – променлив /референтен, изчислен по методика на банката плюс надбавка/. Лихвени отстъпки при ползване на допълнителни услуги и пакетни програми на банката.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент. Има такса за оценка на имота. Няма комисионна за предсрочно погасяване на ипотечен кредит след изплащане на 12 погасителни вноски. Може да договорите гратисен период.
 • При рефинансиране на кредит от друга банка, ПИБ заплаща нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека.
 • Има възможност за сключване на застраховка за допълнителна защита от непредвидени събития.
 • Срок за погасяване: до 35 години при закупуване на недвижим имот, до 30 години при останалите случаи.
 • Равни месечни погасителни вноски.

2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

 • Ипотечни кредити без превод на работна заплата.
 • За финансови нужди от всякакъв тип – многоцелеви, за покупки в лева и евро, за жилище, ремонт и довършителни работи.
 • Размер: до 120 000 лева /60 000 евро/ срок за изплащане до 20 години, до 250 000 евро /500 000 лева/ срок за погасяване до 30 години.
 • Променлива лихва /референтен лихвен процент и надбавка за банката/; фиксирана лихва за първите три години и променлива за останалия период.
 • Обезпечение: ипотека върху жилищен имот или ипотека върху друг недвижим имот.
 • Няма такси за кандидатстване.
 • Има такса по сметка обслужваща кредита, такса за оценка на имота, за кредитна оценка, за заличаване на ипотеката.
 • Сключване на застраховка „Имот”. Предложения за застрахователни програми за защита на дома и семейството.
 • Предварително одобрение до 1 ден /дори без да представяте документи за имота/, отивате в удобен клон на банката с лична карта и документ за доход.
 • Бонуси, отстъпки, кредитни карти, промоции по различните ипотечни кредити.

3. ПРОКРЕДИТ БАНК

 • Ипотечен, жилищен кредит без превод на работна заплата – Нов Дом.
 • Валута: лева или евро, максимален размер на кредита до 250 000 евро; до 80% от пазарната стойност от предложения за обезпечение имот, срок за погасяване до 20 години.
 • Фиксирана лихва за първите 10 години /може да планирате дългосрочно и спокойно разходите си/, или плаващ лихвен процент, който се определя на всеки шест месечен период.
 • Няма такса при отпускане на кредита, за предсрочно погасяване след 12 –тия месец, има такси: за разглеждане на искането за кредит, за промяна в условията на кредита, за оценка и застраховка на обезпечението, за учредяване и заличаване на ипотека.
 • Обезпечение: ипотека върху новозакупеното жилище или друг недвижим имот с възможност за избор на отговорността – ограничена или пълна имуществена.
 • Онлайн искане за кредит, получавате предварително одобрение, възрастта на клиентите не трябва да превишава 65 години за срока на договора.
 • Допълнително финансиране, ако Вашето жилище има нужда от енергийно ефективни подобрения.

4. РАЙФАЙЗЕНБАНК

 • Ипотечни кредити без превод на работна заплата, нови перспективи и желания, за реализиране на идеи и мечти.
 • Размер от 1 000 лева /500 евро/ до 200 000 лева /100 000 евро/, срок за погасяване до 20 години.
 • Конкурентни лихвени условия съобразени с индивидуалния финансов профил. Фиксирана лихва за първата година, плаващ лихвен процент /6 месечен Софибор, Еурибор и фиксирана надбавка/ след това.
 • Такси: за разглеждане на документи, месечна за обслужване на пакет Комфорт, такса за откриване и месечна за обслужване на разплащателната сметка.
 • Обезпечение – недвижим имот.
 • Може да направите примерни изчисления с предоставен електронен калкулатор.
 • Застраховка на кредитните вноски с пакет Сигурност ПЛЮС.
 • Преференции: пакет Комфорт с дебитна карта с безплатни, неограничен брой плащания към ПОС и безплатни тегления от банкомати на банката.
 • Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване на първата година.
 • Регистрация за Райфайзенбанк ОНЛАЙН.