От Къде Да Тегля Бърз Кредит?

Бърз кредит е малка по размер парична сума, предоставена от небанкови финансови дружества за кратък период от време. Бързите кредити се отпускат с цел да удовлетворят спешни и неотложни нужди от пари за ремонт, покупка на стоки, автомобили   и услуги, за обучение, лечение, екскурзии, почивки и много други.
Ако бързият кредит се вземе в точния момент и се върне навреме, без закъснения,  ако се спазят клаузите на подписания договор,  той може да изиграе добра роля, може успешно да изпълни своето предназначение, може да е изгоден и полезен.

Така личните потребности ще бъдат удовлетворени, а сумата ще бъде възстановена на кредитора в съответния срок. За да се направи правилен избор, да е ефективен и удобен изключително важно е от къде ще изтеглим бързия кредит.

В нашата страна има много финансови дружества които ще Ви предложат бързи кредити. Сравнете параметрите, задълбочете се върху особеностите и характеристиките, проучете мнения и отзиви и направете адекватен и информиран избор.

Ще се натъкнете на различни мнения, на разнородни оценки, но Вие бъдете  практични и акцентирайте върху важното и съществено. Ще насочим Вашето внимание към някои основни моменти когато взимате решение от къде да изтеглите бърз кредит.

  • Първо трябва да се убедите, че компанията с която ще работите е лицензирана и оторизирана. Това означава, че тя трябва да има валидни Удостоверения за регистрация в БНБ и за администратор по Закона за защита на личните данни. Задължително проверете за наличието на тези важни документи, в никакъв случай не се доверявайте на фирми или частни лица, за да не бъдете подведени и излъгани, да не се злоупотреби с Вашата лична информация.
  • Начинът на кандидатстване: най-разпространеният в днешното технологично време на интернет комуникациите, е попълването на онлайн форма на заявка за кредит. Тази възможност Ви спестява време, не се налага да търсите офиси, да пътувате и да чакате. Другите възможности са да се обадите по телефона, да посетите офис за да договорите на място условията или да се срещнете на избрано от Вас място и време с кредитен консултант, представител на компанията.
  • Процесът на кандидатстване трябва да опростен, лесен и елементарен – могат да Ви отговорят със СМС, да Ви пишат по имейл или да се обадят по телефона за да уточните подробностите.
  • Документите които се изискват при кандидатстване за бърз кредит – трябва да са малко, да не Ви затрудни набавянето им, да не се налага да посещавате инстанции и организации. Бързият кредит трябва да е достъпен и дискретен, не е нужно да разбират работодатели, да издават служебни бележки. Има много предложения за кредит лична карта и с минимум документи. С въвеждането на Единния Персонален Регистър в НОИ, вече са известни необходимите данни, там може да се провери къде работите, какъв е Вашия доход, имате ли платени осигуровки и за какъв период от време. В Централния Кредитен Регистър на БНБ на кредитора става ясно каква е Вашата кредитна история, какъв платец сте,  имате ли просрочени задължения. Това е информация, достатъчна за сериозния кредитор да вземе аргументирано и обосновано решение, дали да отпусне бърз кредит или да откаже. Минимум документи – единствено лична карта, само това вече е изискване за отпускане на бърз заем  от някои финансови дружества.
  • Всяка услуга има цена, основен компонент на цената на бързите кредити е лихвата. Тя е възнаграждението на кредитора, че ни е предоставил пари. Има много бързи кредити без лихва. Подробно се осведомете за вида й, дали е фиксирана или променлива, интересувайте се от годишният й размер, разберете каква е крайната цена на кредита. Лихвите безусловно са високи, достигат понякога до 50%. Използвайте кредитния калкулатор, разиграйте различни варианти, те са с приблизителна точност, за да сте наясно предварително с цялата дължима сума и стойността на лихвата.
  • Такси, комисионни, неустойки, застраховки също влизат в цената кредита. Те са за : такси при кандидатстване и разглеждане на документи, за кредитна оценка, за усвояване на кредита, за неговото управление и други. Специално обръщаме внимание на таксите за предсрочно погасяване, ако ги има, те се начисляват и при рефинансиране, и обединяване на задължения, когато погасявате предсрочно стари задължения.
  • Времето за одобрение трябва да е максимално бързо, а парите трябва да усвоите още същия ден, за да оправдаят името си – бързи заеми. Ще намерите много кредити онлайн за 5 минути.
  • Обезпечение на кредитите – отговорен момент, трудно се намират поръчители, които да отговарят на множество условия – да са безсрочен договор от 6 или 12 месеца преди договора за поръчителство, да имат определен висок размер на нетно трудово възнаграждение, да имат платени осигуровки, да не са поръчители по други заеми, да имат добра кредитна история и чисто кредитно досие и други. Залози, ипотеки – също трябва да отговарят на изисквания и те трудно се учредяват. Потърсете финансово дружество без изисквания за обезпечение.
  • Изберете финансово дружество, което предлага ясен и недвусмислен договор, при прозрачни условия, без скрити клаузи и дребен шрифт. Четете преди внимателно и само ако сте сигурни и убедени подписвайте.
  • Начин за погасяване, вид и размер на погасителните вноски. Изберете най-удобния за Вас начин на погасяване – по банков път, на каса Изипей, Кеш терминал, на място в офис или при уговорена среща с кредитен консултант. Вноската чрез която ще изплащате може да е равна или намаляваща, може да е месечна, седмична, двуседмична или 15 дневна. Съобразете се с финансовите си възможности, с реда по който получавате приходите и изберете подходящата за Вас.

Ако решите да изтеглите бърз кредит и се колебаете от кое финансово дружество да го направите, за да ви улесним в избора, ще посочим известни компании: Микро кредит, Фератум, Вивус, Стик кредит и Фрий заем.