Бързи Кредити на Месечни Вноски

Ако търсите бърз кредит на месечни вноски с ниска лихва, вече има и банки, които предлагат много спешни и бързи кредити с месечна вноска с онлайн кандидатстване до минути.
Бързите и лесни кредити от банки имат едно много важно предимство – ниски лихви и изгодни условия в сравнение с другите финансови институции. Те предлагат погасяване на кредит на равни вноски (анюитетни вноски).

На тази страница ще намерите бързи кредити с месечни вноски от банки, като някои от заемите са без поръчител с одобрение до минути, още днес.

Централна Кооперативна Банка – WEB кредит

 • Получавате лесно и бързо без формалности в рамките на до 2 часа.
 • Размер до 3000 лева, срок за погасяване до 2 години.
 • Не са необходими документи за доказване на доходи.
 • Без поръчител.
 • Условия за отпускане: да имате доход в размер на вноската за кредита плюс 160 лева. Необходимо е да имате електронен подпис за подписване на договора/може да го получите от всеки офис на ЦКБ/.
 • Плаващ лихвен процент.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Кредита е включен в пакет изгодни банкови продукти и услуги.

Пощенска Банка – Кредит Моменто

 • Лесни кредити с експресно финансиране.
 • Отговор до 40 минути, до 20000 лева на финансиране, до 84 месеца срок на изплащане.
 • Опростен начин на кандидатстване в „Центрове за кредитиране” в София, намиращи се в МОЛОВЕ: Парадайс, Сердика и Ринг Мол.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Изгодни лихви.
 • Без такси за кандидатстване, без такса за разплащателната сметка обслужваща кредита.
 • Избирате как да получите парите – по банкова сметка, в брой от офис на банката или чрез Western Union.

Ти Би Ай Банка – Кредит Бързи пари

 • Лесно и удобно, размер от 300 до 10 000 лева, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.
 • За тези, които търсят кредит онлайн за 5 минути – одобрение от 5 минути до 1 час.
 • Не се изискват поръчители или други гаранции.
 • Представяте минимум документи, няма излишни.
 • Кандидатствате онлайн, кредит по телефона или в клон на банката.
 • Погасявате по банков път, в банков офис, на каса в Изипей, чрез банкомат и други начини.

Обединена Българска Банка – Отворен кредит /ОК кредит/

 • Кредит от ново поколение, гъвкав заем със специална лихва, лесен и удобен.
 • Бърз кредит на месечни вноски – бързи кредити до 10000 лева, погасяване – ежемесечно 14 дни след датата на извлечението.
 • Необходими документи: лична карта, молба – искане за кредит, документ за доход.
 • Фиксирана лихва за първите три месеца, променлив лихвен процент за останалия период.
 • Няма такса за кандидатстване.
 • Има такса за кредитна оценка и такса за подържане на платежен инструмент, ако ползвате карта /с нея може да изтеглите цялата сума или част от одобрената сума от всеки банкомат на ООБ или от ПОС устройство в клон на банката/.
 • Веднага щом погасите част от използвания кредитен лимит, сумата е отново на Ваше разположение.
 • Начини за погасяване: автоматично от сметка в ОББ, с превод чрез интернет банкиране, чрез центъра за обслужване на клиенти, или вноски в банкомати на банката.

Първа Инвестиционна Банка – Лесен кредит

 • Бързо и лесно одобрение, не сте обвързани с погасителен план.
 • Условия за отпускане: да сте клиенти на банката с дебитна карта и да получавате месечния си доход по нея.
 • Изисквания: да работите на безсрочен трудов договор, договор за управление, да сте държавен служител или да получавате доход от пенсия в банката – не по-малко от 240 лева месечно и необезпечените Ви кредити в банката да не са повече от 50 000 лева /включително и парите по този кредит/.
 • Валута – лева, размер до 10 пъти месечния Ви доход, не повече от 25 000 лева, срок една година с възможност за автоматично подновяване.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Заем в режим на овърдрафт: с постъпилите средства по сметката погасявате текущо кредита и може да ползвате отново парите в рамките на договорения срок.
 • Лихва се начислява само за използваната част от кредита.
 • Бърз кредит на месечни вноски без такси: за предварително разглеждане на искане, за отпускане и за управление.

УниКредит Булбанк – Бързо кредит

 • Лесно кандидатстване само с лична карта: онлайн, по телефон или офис.
 • Получавате отговор за решението на банката до 2 часа.
 • Валута – лева, размер от 500 до 10 000 лева, погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, зависи от размера и срока за погасяване на кредита.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Не трябва да представяте поръчители или други залози.
 • Такси и комисиони – по Тарифата на банката.
 • Може да сключите застраховка със застраховател – партньор на банката.

Тексим банк – Потребителски кредит без поръчители

 • Лесен и бърз кредит на месечни вноски за осъществяване на Вашите планове.
 • Валута – лева или евро, размер до 7 000 лева или 3 500 евро, срок за погасяване до 7 години, на еднакви месечни вноски.
 • Необходими документи за подадено искане в офис: копие от документ за самоличност и декларация от работодател.
 • Одобрение в рамките на 2 часа, кредита се разрешава в рамките на работния ден, след сключване на договора.
 • Не се изискват поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата.

Променлив годишен лихвен процент, според Тарифата на банката.

Има такса за разглеждане искането за кредит и за одобрение на кредитната сделка, такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка, няма такса за предсрочно погасяване. По желание и за сметка на кредитополучателя – застраховка „Живот”.