Банки Предлагащи Обединяване на Кредити

Ако търсите банки предлагащи обединяване на кредитии задължения и то без поръчител и само с лична карта, тази страница ще Ви е полезна. Обединяването на кредити в един носи много предимства. Може да постигнете или по-ниска вноска или по-кратък период на погасяване.
Все още не са много предложенията за кредити за обединяване на задължения, но има интересни предложения на банки, които ще разгледаме тук.

1. Кредит Компакт за Обединяване на Задължения от Сосиете Женерал Експресбанк 

Тази банка е една от най-популярните в нашата страна. Нейният кредит Компакт за обединяване на задължения е без поръчител. Той е за суми до 50000 лева и със срок на погасяване до 10 години.

Лихвата е фиксирана за целия срок на кредита. Може да обедините няколко кредита в един до тази сума – 50000 и така да плащате само една единствена вноска.

Одобрението за този заем е бързо и лесно и може да кандидатствате онлайн, без да ходите на място в банков офис. Нека да видим обобщените характеристики на кредит Компакт.

 • Максимална сума: до 50000 лв.
 • Кредит за обединяване на задължения без поръчител.
 • Лесно и бързо одобрение.
 • Изцяло онлайн кандидатстване.
 • Максимален срок на погасяване: до 10 години.

Уебсайт на банката: www.sgeb.bg

2. Кредитна Програма „Повече днес“ от Пощенска Банка

За тези, които търсят банки предлагащи обединяване на кредити само срещу лична карта, Пощенска банка има много интересно и атрактивно предложение.

Кредитна Програма „Повече днес“ е решение, с помощта на което имате възможност да увеличите Вашия разполагаем доход чрез бързо обединение на кредити в един. Максималната сума, която можеш да получиш е до 40000 лва. Максималният срок на погасяване на кредита е до 10 години.

Процедурата за кандидатстване е много лесна и бърза – само с лична карта. Овен това може да кандидатствате и онлайн, без да ставате от компютъра. Може да изберете погасителен план с анюитетни или с намаляващи вноски – както предпочитате. Ето и обобщените параметри по този кредит.

 • Максимална сума: до 40000 лева.
 • Максимален срок на погасяване: до 10 години.
 • Пари на заем само срещу лична карта.
 • Погасителен план с анюитетни или с намаляващи вноски.
 • Лесно и бързо одобрение и кандидатстване.

Уебсайт на банката: www.postbank.bg

3. Кредит за Обединяване на Задължения от БНП Париба

Това е специализиран кредит за обединяване на задължения без поръчител. Максималният срок на заема е до 96 месеца, а максималната сума е до 30000 лева.

С този кредит можеш да обединиш задълженията си към различни финансови институции. Той е решение и за тези, които търсят обединяване на бързи кредити или рефинансиране на лоши кредити и задължения.

Вие избирате колко и какви кредити да обедините за да намалите месечната си вноска. Ето и обобщените характеристики на заема.

 • Кредит за обединяване на задължения без поръчител.
 • Лесно и бързо одобрение.
 • Онлайн кандидатстване.
 • Максимална сума: до 30000 лв.
 • Максимален срок на погасяване: до 96 месеца.

Уебсайт на банката: www.bnpparibas-pf.bg

4. Обединен Кредит от ОББ

Обединен кредит от ОББ е за по-малки суми: до 20000 лева, но е при изгодни и интересни условия. Когато става въпрос за банки предлагащи обединяване на кредити, ОББ е една от най-популярните в това отношение.

Погасяването на кредита е на равни месечни вноски, а освен това имате и възможност за погасяване на кредита чрез банкомат на ОББ. Банката често пуска и промоционални предложения по този кредит като промоционална лихва, без превод на работна заплата и др.

За да кандидатствате по този заем Ви е нужна лична карта и документ, удостоверяващ задълженията Ви в друга банка. Ето и параметрите на кредита:

 • Максимална сума: до 20000 лв.
 • Промоционални условия.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Без превод на работна заплата по сметка на банката.

Уебсайт на банката: www.ubb.bg

5. Ипотечен Кредит Улеснение от Инвестбанк АД

Ако търсите банки предлагащи обединяване на кредити и по-точно на ипотечни задължения, Кредит Улеснение от Инвестбанк АД може да представлява интерес за Вас.

Може да използвате този кредит и за рефинансиране на банкови кредити. Рзмерът на този кредит е до 90% от стойността на предоставеното обезпечение.
Лихавата е фиксирана за 5 години. Този заем е и с много по-дълъг срок на погасяване – до 30 години. Може да ползвате и гратисен период в размер на 12 месеца.

Ето и характеристиките на заема.

 • Максимален размер на кредита: до 90% от стойността на предоставеното обезпечение.
 • За обединяване на ипотечни задължения.
 • Фиксирана лихва за 5 години.
 • Максимален срок на погасяване: до 30 години.
 • Възможност да ползвате и 12 месечен гратисен период.
 • Възможност за избор между равни и намаляващи вноски.

Уебсайт на банката: http://ibank.bg/