Коя Банка Дава Най-изгодни Жилищни и Ипотечни кредити?

Всички, които им предстои да теглят ипотени кредити, ги интересува коя банка дава най-изгодни жилищни кредити. Къде са най-ниски лихвите по ипотечните заеми? Жилище е нашето място, сградата в която живеем постоянно. Там сътворяваме своят уют и комфорт, там изграждаме и пазим семейството, там отглеждаме и възпитаваме децата си.
За нас българите жилището – домът е място свещено и неприкосновено, където работим, мечтаем и отпочиваме след тежкия ден. Да създадем жилище, да го завършим, поддържаме и обзаведем е нужно много време, усилия и средства. Често пъти теглим жилищен кредит, който е голяма сума и изплащаме с години.

Изключително важно е жилищните кредити да са изгодни, да са сключени при благоприятни условия, да са оптимални. От това зависи цялостното ни финансово състояние.

Трябва да сравним и проучим задълбочено и аналитично оферти на банки, за да изберем банка, която дава най-изгодни жилищни кредити.  Подбрали сме за Вас  жилищни кредити, обмислете и съпоставете характеристики и параметри, за да изберете най-изгодния за Вас.

1. РАЙФАЙЗЕНБАНК

 • Когато става въпрос за коя банка дава най-изгодни жилищни кредити, Райфайзенбанк заема топ позиции.
 • Прозрачно ценообразуване: референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. По-нисък лихвен процент при превод на работната заплата в банката. Може да ползвате и ипотечни кредити без превод на работна заплата.
 • Валута – лева или евро, размер от 10000 лева /5000 евро/ до 400000 лева /20 000 евро/. Висок процент на финансиране до 85%.
 • Срок за погасяване до 30 години.
 • Лихва – конкурентна и гъвкава, съобразена с индивидуалния Ви профил.
 • Има такси за: разглеждане на документи, за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка, месечна такса за обслужване на пакет Комфорт.
 • Кандидатстването е чрез онлайн запитване. Безплатна онлайн видео консултация, след запазване на час.
 • Предоставен е онлайн кредитен калкулатор, за да изчислите месечната си вноска.
 • Гратисен период до 12 месеца, през който плащате само лихва.
 • Може да кандидатствате успоредно и за потребителски кредит с фиксирана лихва.
 • Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване през първата година.
 • Застраховка: Сигурност плюс – защитавате жилището, Вас и най-близките при неблагоприятни събития.
 • Удобство с пакет Комфорт – дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатни тегления от банкомати на банката.
 • Регистрация в РАЙФАЙЗЕН онлайн – бърз и лесен достъп до Вашите средства по всяко време и навсякъде.

2. Банка ПИРЕОС

 • Валута – лева, размер от 10000 до 500000 лева.
 • Предназначение: жилищен кредит за покупка на къща или апартамент, кредит за строителство, ремонт, довършителни работи или рефинансиране на съществуващ жилищен кредит.
 • Изключително добра лихва. По-ниска за първите 25 месеца. Променлив лихвен процент, надбавката се определя в зависимост от рисковия профил на кредитополучателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране.
 • Висок процент на финансиране – до 90% от пазарната стойност на имота служещ за обезпечение при монолитно строителство, до 80% при панелно строителство.
 • Обезпечение: кредит срещу ипотека – първа по ред ипотека върху недвижим имот.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката.
 • Кредита се усвоява еднократно или на траншове.
 • Дълъг срок за погасяване, съобразен с възможности и желания на клиента от 13 до 420 месеца.
 • Начин на погасяване: равни или намаляващи месечни вноски.
 • Възможност за допълнителен кредитен лимит под формата на кредитна карта – в размер на една нетна месечна работна заплата.
 • Изисква се сключване на застраховка Имот и застраховка Живот при ипотечен кредит, съгласно условията на банката.

3. ПОЩЕНСКА БАНКА – Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години

 • Финансирайте покупка, строеж, довършване, ремонт или подобренията на своя дом с изгоден жилищен кредит с ниска фиксирана лихва за първите 5 години. Постоянен размер на месечните вноски за този период. След него променлива лихва /референтна и фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално/ за останалия срок на кредита.
 • Валута: евро, размер до 250 000 евро, срок до 35 години. Отпуснатите средства са до 85% от пазарната цена на имота.
 • Експресно разглеждане на молбата за кредит и становище до 1 работен ден.
 • След обработка на Вашето онлайн заявление, експерт на банката се свързва с Вас, за да обсъдите конкретните параметри на кредита.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката.
 • Множество преференциални условия по Ваш избор.
 • Гратисен период по главница за 12 месечен период.
 • Такси: за оценка на кредитоспособността, за документален анализ на обезпечението, за оценка на имота, еднократна за откриване на програма „Моето семейство” и месечна за обслужването й.
 • Избор между равни и намаляващи вноски.
 • Допълнителна защита със застрахователен пакет „Живот”.

4. ПИБ – Жилищен кредит право на избор

 • Изгоден жилищен кредит предназначен за закупуване, строителство, ремонт, довършване на Вашия дом, рефинансиране на ипотечни кредити, за погасяване на задължения или други текущи нужди.
 • Атрактивни лихви съобразени с Вашия кредитен рейтинг. Лихвен процент – минимален, фиксиран годишен за първите 12 месеца, променлив годишен за останалия период. Нови, по-атрактивни условия – фиксирана лихва за първите 3 години. Допълнителни лихвени отстъпки – при получаване на декларирания доход в банката, при ползване на кредитна карта издадена от ПИБ, при ползване на пакетна програма.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент. Има такса за оценката на имота, която се извършва от независим, вписан, външен оценител и се потвърждава от вътрешен оценител на банката.
 • Банката заплаща нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека при рефинансиране на кредит от друга банка.
 • До 100% финансиране от пазарната стойност на имота и неограничен размер на кредита.
 • Валута лева или евро, срок за погасяване до 35 години, при закупуване на жилище, до 30 години при ремонт, погасяване на задължения или други.
 • Обезпечение: ипотека върху закупувания или друг недвижим имот, намиращ се в жилищна или административна сграда, УПИ, земеделска земя до 6 категория.
 • Разполагате с 14 дни след получаване на проект за договор, да го подпишете.
 • Начин на погасяване – на равни месечни вноски. Има възможност за предоговаряне на погасителните условия.
 • Предсрочно погасяване на ипотечен кредит и частично погасяване на кредита, което води до намаляване на погасителната вноска и запазване на срока, запазване на вноската и намаляване на срока и комбинация от двете.
 • Допълнителна сигурност и финансова стабилност получавате при сключване на застраховка за защита на кредита.
 • Гъвкав гратисен период /12 месеца на всеки 5 години от срока на заема след първата година/, допълнителни услуги и облекчения за коректни и лоялни платци